Artiklid

Avaldati "Keemia Suudab" (ChemistryCan) jätkusuutlikkuse aruanne

27.10.2017

Euroopa keemiatööstus on kohustunud aitama kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele.

Sellega seoses avaldas Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (Cefic) oma ChemistryCan jätkusuutlikkuse aruande. See näitab, kuidas keemiatööstus panustab jõukamasse ja jätkusuutlikumasse Euroopasse seeläbi, et:

- juhib ressursitõhusust ülemaailmsetes väärtusahelates ja oma enda tegevuses;

- edendab ringmajanduse põhimõtete vastuvõtmist;

- loob lahendusi madala süsinikusisaldusega majanduse jaoks;

- hoolitseb inimeste ja keskkonna eest kogu elutsükli vältel.

Aruanne näitab, mida tehakse oma jätkusuutlikkuse harta, mis juhatab Cefic´ut oma töös, elluviimiseks.

Samuti käivitas Cefic ChemistryCani veebisaidi, mis kajastab mõningaid näiteid Cefic liikmete panusest ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisse.

The European chemical industry commits to 
help make the UN Sustainable Development Goals
a reality
 

The European Chemical Industry Council (Cefic) just launched itsChemistryCan Sustainability Report

It shows how the chemical industry is contributing to a more prosperous and sustainable Europe by:


- driving resource efficiency across global value chains and in their own operations;
- promoting adoption of circular economy principles;
- creating solutions for the low-carbon economy;
caring for people and the environment throughout the entire life cycle.

The report shows what we are doing to deliver on our ‘Sustainability Charter’, which guides Cefic in our work.         
We are also launching the ChemistryCan website, which shows some of the many examples of our members’ contribution to meeting the UN Sustainable Development Goals.  

Narva jaamad on aasta pärast valmis kõik vanarehvid õliks tegema (ML; 22.10.17)

23.10.2017

Allikas: Maaleht

Ain Alvela

Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrov märkis reedel toimunud energeetika- ja keskkonaseminaril alternatiivkütuste kasutamise arengutest ülevaadet andes, et tänapäeval on efektiivsus oluline nii tööstuses kui peresuhetes, vaid siis saab meie tegevus olla kestev.

"Tootmise efektiivistamise tee tuleb rajada nii, et see ei ristuks keskkonnahoiu teega. Need teed peavad kulgema kõrvuti," tõi Veljo Aleksejev näite ka näiliselt teineteisele vastanduva valdkonna arendamisest.

"Meil on praegu palju ideid, 500 ja pluss, aga enamikud näivad praegu võimatud. Mõne aja pärast neid üle vaadates, on osad neist juba võimalikeks muutunud. Näiteks peagi sulguvasse Estonia kaevandusse plaanime me nüüd juba täiesti reaalselt rajada pumphüdroelektrijaama, mille kaudu müüa uusi tooteid, kasvõi sageduse hoidmise turule ning teenida sealt uut raha."

Loe edasi...

Video: keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles.

08.08.2017

Allikas: Kutsekoda

Valmis video keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna kohta - vaata SIIT

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

Prognoosi keskmes on valdkondade terviklik vaade, kus tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide valdkondade– koksi ja puhastatud naftatoodete, kemikaalide ja keemiatoodete, põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide, kummi- ja plasttoodete ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise – ametirühmade lõikes. Vaatluse all on nii tootmisprotsessi insenerid ja tootmisjuhid kui masinate operaatorid ja seadistajad, lukksepad ning teised ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad.

Loe edasi...

Akzo Nobel ühines Kliimagrupi (Climate Group) RE100 ehk 100% taastuvenergia initsiatiiviga

20.07.2017

AkzoNobel on suuruselt teine elektritarbija, kes liitus RE100-ga pärast Walmarti, tarbides aastas umbes 16 TWh. Madalmaade värvide ja kattematerjalide ettevõtte eesmärk on olla süsinikdioksiidivaba ja kasutada 2050. aastaks 100% taastuvenergiat - nii soojusenergiat kui ka elektrit.

Praeguseks on initsiatiiviga liitunud juba 100 multinatsionaalset ettevõtet ning koos luuakse vajadus umbes sellise koguse taastuvenergia järele nagu on tarvis terve Poola riigi varustamiseks energiaga. 

Vaata initsiatiivi ning sellega liitunud ettevõtete kohta täpsemalt SIIT

Terviseametile valiti uus juht

18.07.2017

Allikas: Postimees

Triin Ärm

Sotsiaalministeeriumi teatel kinnitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski terviseameti peadirektoriks Merike Jürilo, kes asub ametisse 22. augustist.

Merike Jürilo on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimise erialal. Alates 2014. aastast töötab ta politsei- ja piirivalveameti juhtimisarvestuse ja planeerimise büroo juhatajana. Jürilo on töötanud politsei- ja piirivalve ametis ning enne seda kodakondsus- ja migratsiooniametis alates 1999. aastast, aastatel 2007-2014 peadirektori asetäitjana.

Loe edasi...


Lehekülg 1 / 42