Homsest keelatakse eraisikutele lõhkeainekemikaalide müük (PM; 01.09.14)

01.09.2014

www.postimees.ee

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Homsest ei tohi Euroopa Liidus müüa või muul moel kättesaadavaks teha kemikaale, mida võidakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Keelatud on järgmiste kemikaalide kättesaadavaks tegemine, sissetoomine, omamine ja kasutamine, kui selle kontsentratsioon on suurem kui vastav piirmäär: vesinikperoksiid (12 massiprotsenti), nitrometaan (30 massiprotsenti), lämmastikhape (3 massiprotsenti), kaaliumkloraat (40 massiprotsenti), kaaliumperkloraat (40 massiprotsenti), naatriumkloraat (40 massiprotsenti), naatriumperkloraat (40 massiprotsenti).

Tarbijatele mõeldud toodetes neid aineid sellises kontsentratsioonis reeglina ei leidu.

Keeld puudutab üksnes füüsilisi isikuid, kes ei vaja neid kemikaale kaubandus-, majandus- või kutsetegevuses. Seega ettevõtjad, näiteks põllumehed või tööstusettevõtjad, kes vajavad selliseid aineid oma majandustegevuses, võivad neid jätkuvalt kasutada, pidades siiski silmas, et eraisikutele neid edasi anda ei tohi.

Piirangutega lõhkeainete lähteaineid kasutatakse enamasti just majandustegevuses, näiteks tootmises, kuid üksikutel juhtudel võivad neid vajada ka muud isikud. Näiteks jahimehed kasutavad trofeeloomade luude valgendamiseks vesinikperoksiidi. Edaspidi võivad jahimehed osta vesinikperoksiidi lahust, mille kontsentratsioon jääb alla 12 protsenti.

Kui üksikisikul on selliseid aineid varusse ostetud, võib neid omada ja kasutada kuni 2. märtsini 2016.

Viimati uuendatud 02.09.2014