TÖÖBIK on Sotsiaalministeeriumi loodud uus tasuta veebikeskkond ettevõtetele

10.02.2015

Allikas: Sotsiaalministeerium

TÖÖBIK aitab Sul koondada ühte ettevõtte töökeskkonna ja töötervishoiu teemad. Nii saad töökeskkonna andmeid mugavalt ja kiiresti hallata ning suudad kontrollida, et Sinu ettevõte täidab seaduses ette nähtud töökeskkonna nõudeid. Niisiis, Tööbik:

• Aitab koondada ühte funktsionaalsesse veebikeskkonda tööohutuse ja töötervishoiu andmed.

• Aitab hallata tööohutuse ja töötervishoiu tegevusi vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele. Annab tervikliku ülevaate Sinu ettevõtte tööruumidest, töövahenditest, ametitest, töölaadidest ja neist tulenevatest ohtudest. Tööbikus saab hinnata töökeskkonna ohutegurite riskitasemeid ning siduda need ettevõtte töötajatega.

• Aitab läbi viia töökeskkonna riskianalüüsi.

• Aitab meelde tuletada olulisi töökeskkonna ja töötervishoiu kohustuslikke tegevusi nagu tervisekontrollid, juhendamised, koolitused või aeguvate isikukaitsevahendite väljavahetamine.

• Kajastab värskeid tööelu portaali uudiseid ja infot töövaldkonna ürituste kohta.

Viimati uuendatud 06.03.2015