Avaldati "Keemia Suudab" (ChemistryCan) jätkusuutlikkuse aruanne

27.10.2017

Euroopa keemiatööstus on kohustunud aitama kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele.

Sellega seoses avaldas Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (Cefic) oma ChemistryCan jätkusuutlikkuse aruande. See näitab, kuidas keemiatööstus panustab jõukamasse ja jätkusuutlikumasse Euroopasse seeläbi, et:

- juhib ressursitõhusust ülemaailmsetes väärtusahelates ja oma enda tegevuses;

- edendab ringmajanduse põhimõtete vastuvõtmist;

- loob lahendusi madala süsinikusisaldusega majanduse jaoks;

- hoolitseb inimeste ja keskkonna eest kogu elutsükli vältel.

Aruanne näitab, mida tehakse oma jätkusuutlikkuse harta, mis juhatab Cefic´ut oma töös, elluviimiseks.

Samuti käivitas Cefic ChemistryCani veebisaidi, mis kajastab mõningaid näiteid Cefic liikmete panusest ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisse.

The European chemical industry commits to 
help make the UN Sustainable Development Goals
a reality
 

The European Chemical Industry Council (Cefic) just launched itsChemistryCan Sustainability Report

It shows how the chemical industry is contributing to a more prosperous and sustainable Europe by:


- driving resource efficiency across global value chains and in their own operations;
- promoting adoption of circular economy principles;
- creating solutions for the low-carbon economy;
caring for people and the environment throughout the entire life cycle.

The report shows what we are doing to deliver on our ‘Sustainability Charter’, which guides Cefic in our work.         
We are also launching the ChemistryCan website, which shows some of the many examples of our members’ contribution to meeting the UN Sustainable Development Goals.  
Viimati uuendatud 27.10.2017