Juhatuse esimees kutsub kokku EKTL juhatuse koosoleku

22.01.2018

Aeg: 09.02.18 
Koht: AS VKG Tallinna kontor 

Päevakorras on suured teemad:
1 Ühisveevärgi ja -kanalistiooni seaduse eelnõu ja jätkusuutliku vee-ettevõtja KIK projekt
2. KIK programmist toetused meie sektorile
3. Jäätmeseadus. Pakendiseaduse viimine jäätmeseaduse alla
4. Liidu sõnumite teemad:
• Tööstuse Roheline Raamat
• Töötleva tööstuse konkurentsivõimet halvendavad maksud,
• Regionaalpoliitika & tööjõud,
• Haridus: EKTL stipendiumid TTÜ Keemia, keskkonna ja soojustehnika I kursuse üliõpilastele.
5. Esindatus katusorganisatsioonides, kuidas meie ühishuvid/teemad jõuavad arvestamiseni.
6. Ühissõnumite edastamine avalikkusele
7. Kevadise üldkoosoleku aja ja koha määramine

Viimati uuendatud 22.01.2018