Ainukordne võimalus õppida kutsehariduses laborandiks eesti keeles - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses

11.05.2018

Laborant analüüsib ainete ja segude koostist ning omadusi keemiliste, füüsikaliste ja füüsikalis-keemiliste analüüsi meetodite abil, kontrollib toorainete, reagentide, vaheproduktide, valmistoodangu, jäätmete, vee, õhu, mulla kvaliteeti, töötab rangelt vastavalt metoodikatele ja juhenditele ning vastutab analüüside tulemuste usaldusväärsuse ja andmete täpse sissekandmise eest.

Laborandi töö nõuab täpsust, korrektsust, iseseisvust, meeskonnatöö oskust ja vastutustunnet. Võib leida tööd tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-, bioloogilistes jt laborites.

Arenguvõimalused: kõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused.

Õppekavad nii põhikooli kui gümnaasiumi baasil. Õpe toimub vene keeles, KUID NÜÜD ON VÕIMALUS ASUDA ÕPPIMA KA EESTI KEELES

Laborant vol 2

Tegevusvaldkonnad:

Töö keemialaborites, teadusasutustes, keskkonnaalastes asutustes ja tööstusettevõtetes;
Vee-, pinnase- ja õhuproovide võtmine ning koostise kontrollimine keskkonnanormide järgimise tagamiseks;
Toiduainete, naftasaaduste, loodusvarade analüüsimine

Loe edasi SIIN

Viimati uuendatud 15.05.2018