ELi keskkonnavolinik kutsus Keit Pentuse mõjukasse gruppi (Delfi, 25.03.12)

25.03.2012
www.DELFI.ee


Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potočnik plaanib luua 30 tähtsast inimesest koosneva grupi, mis annaks Euroopa Liidu ja liikmesriikide institutsioonidele nõu, kuidas loodusressursse säästlikumalt kasutada.

Mõjukate nõuandjate sekka kutsus Potočnik ka Eesti keskkonnaministri Keit Pentuse, kes ütles Delfile, et võttis kutse hea meelega vastu. „Arvan, et iga võimalust mõjutada ELi poliitikat Eesti jaoks mõistlikus suunas tuleb maksimaalselt ära kasutada,” põhjendas Pentus.

Kutses selgitatakse, et ressursitõhusus on ELi üks olulisemaid teemasid. Eesmärk on ressursikasutust tõhustades ergutada majanduskasvu, suurendada ELi konkurentsivõimet ja vähendada mõju keskkonnale. See on ka Euroopa 2020 strateegia prioriteete, nii et mõju ELi eelarvele ja poliitikale oleks võrdlemisi suur.
 

„Ma olen volinikuga täiesti ühel nõul, et peame leidma viise, kuidas nappe ressursse nutikamalt ja tõhusamalt kasutada, ja samal ajal silmas pidama, et me seejuures keskkonda võimalikult vähe kahjustaks ja kulutaks,” rääkis Pentus.

Keskkonnaminister tahab ühendusse kuuludes muu kõrval jagada Eesti head kogemust selles osas, kuidas kasutada infotehnoloogiat ja e-teenuseid keskkonnasõbralikuma, loodust vähem kulutava riigi ja majanduse kujundamisel. „Eesti on ju tegelikult üks hea näide sellisest riigist, kus majanduskasvu ja keskkonna hoidmist ei vastandata,” leiab Pentus.

Sesse seltskonda saab Pentus kuuluma koos ettevõtjate, vabaühenduste ja partnerite esindajate ning poliitikutega. „Mulle on väga sümpaatne, et volinik ei aruta seda teemat ja Euroopa Liidu suunda ainult poliitikute ja ametnikega, vaid kutsub kokku erineva tausta ja kogemusega inimesi – et ressursitõhusus ei jääks ainult ilusaks sõnaks, on ettevõtjate ja vabakonna panus väga oluline.”

Ministreid on kutsutud lisaks veel vaid kolm: Itaaliast, Taanist ja Saksamaalt. Eesti ministreid sarnase tähtsusega gruppidesse varem vist kutsutud polegi. Kutse Pentusele on personaalne, nii et keskkonnaministri vahetudes Pentuse järeltulijast tema asendajat ei saaks.

Viimati uuendatud 11.10.2013