Ettevõtlusliidud pöördusid õiguskantsleri poole (e24; 24.10.12)

24.10.2012

Toimetas: Gert D. Hankewitz
24.10.2012
www.e24.ee

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Turbaliit ja Eesti Keemiatööstuse Liit esitasid täna ühise taotluse õiguskantslerile Vabariigi Valitsuse oktoobris vastu võetud maavaravaru kaevandamisõiguse ja vee erikasutusõiguse tasumäärade tõstmise määruse osas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks.

«Neli ettevõtlusliitu leiavad, et kõnealune määrus on vastuolus põhiseadusest tulenevate õiguspärase ootuse põhimõttega ning hea õigusloome tavaga,» selgitab Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Rein Voog. Samuti on antud määruse puhul vastuolu Keskkonnatasude seaduse ning Vabariigi Valitsuse enda poolt 29.11.2011 kinnitatud Kaasamise hea tavaga, kinnitavad pöördumise tegijad.

«On kurb, kui ettevõtjad peavad oma õiguste kaitseks minema sellisele teele ning pöörduma õiguskantsleri poole, kuid valitsus ei jätnud meile enam mingit muud võimalust. Normaalses õigusriigis selliseid asju sündida ei tohiks,» lisas Voog.


Viimati uuendatud 11.10.2013