Lüpsta tasub neid, kelle piimas rohkem koort (ÄP, 14.11.12)

14.11.2012

Ain Alvela
Äripäev, Tööstus
14.11.12


Kaevandajad – need, kes ammutavad maapõuest toorainet mineraalsete ehitusmaterjalide tootjatele või põlevkivikeemia produktide valmistajaile – on riigivõimus pettunud järjest suureneva maksukoormuse pärast.
Ma ei ole teab mis geoloogiaspetsialist, et anda hinnangut meie maavaravarudele või nende kaevandamise keskkonnamõjudele, aga subjektiivselt jääb küll mulje, et riik tahab võtta sealt, kust vähegi annab, ning on loobunud küsimast kohtadest, kus see oleks ehk õigustatum, ent kust raha kättesaamine on üksjagu raskem.
Näib, et riiklik maksuhaldur on kui urukoer, kes agara nuuskimise tulemusena tuhnib välja kasumlike ettevõtetekõige kasumlikumad tooted ja nuputab siis kiiresti neile mõne maksuliigi välja. Valitsusasutustest on näiteks VKG-le otsesõnu mõista antud, et kuulge, te teenite ju kümneid miljoneid eurosid kasumit, asi see mõnisada tuhat selle või tolle maksu jaoks ohverdada.
 

Keemiatöösturid kurdavadki, et Eesti riigis puudub kemikaalipoliitika vallas õiguskindlus, sest maksutõusude ulatust ja kiirust puudutavaid varasemaid kokkuleppeid eiratakse ja rikutakse. Kehtib küll justkui põhimõte, et saastaja maksab, mis peaks saaste- ja ressursimaksust tooma riigieelarvesse kopsaka summa. Vastukaaluks aga ujub siin ja seal pinnale suhtumist à la saastamine raha eest on lubatud.
Ka ehitusmaterjalitootjad leiavad, et nende tegevusele loobitakse kaikaid kodaratesse. Viimati siis kaeveõigustasude ja vee erikasutuse tasu tõstmise näol. Töösturitel on hari punane. Hiljuti saatis neli erialaliitu õiguskantslerile pöördumise, milles nimetatakse neid maksumäärade kergitamisi olevat “vastuolus põhiseadusest tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega ning hea õigusloome tavaga”. Jah – pole kerge klientidele igal aastal seletada, et toodete hinda peab taas kord tõstma.
Eesti riigis puudub kemikaalipoliitika vallas õiguskindlus, sest maksutõusude ulatust ja kiirust puudutavaid kokkuleppeid rikutakse.

Viimati uuendatud 11.10.2013