Viru Keemia Grupp – suurim aastakasumi tagasiinvesteerija (ÄP, 14.11.12)

14.11.2012

Äripäev, Tööstus
AIN ALVELA
14.11.12

 

Tänavuses keemiatööstuse TOPis puudub AS VKG Oil, sest VKG Grupp avaldas oma majandusaasta aruande konsolideerituna, tütarettevõtete majandusnäitajaid eraldi välja toomata. Kuna VKG Oili majandusnäitajaidsaada ei õnnestunud,ei pidanud toimetus kaõigeks paigutada TOPi kogugrupi tulemused, sest kontsernikuulub mitu sellist ettevõtet,mille tegevusvaldkond(transport, energeetika, mehhaanika)keemiatööstuse allaei liigitu. Olgu siiski öeldud,et kui VKG Grupi konsolideeritud majandusnäitajad edetabelissearvutada, tulnuksgrupp teisele kohale.
 

VKG näol on tegemist kodumaisel kapitalil põhineva firmaga, mis paistab silma sellega, et on suurim kasumi ettevõtte arendamisse tagasiinvesteerija. Seda, tõsi, olulise laenuraha võimendusega. Mullu ulatusid investeeringud 2,4 miljoni euroni. Pärast erastamist 1997. Aastal on VKG investeerinud tootmise puhtamaks muutmisse 50 miljonit eurot, ettevõtte tehnikadirektor Meelis Eldermann kinnitas, et euroliidu keskkonnanõuete täitmiseks kulub lähema kümne aasta jooksul veel teist samapalju. Üldse plaanib VKG kontserni panustada eesseisva kümnendi jooksul kuni 700 miljonit eurot, selle rahapaigutuse sees on kahe uue Petroter-tüüpi põlevkiviõli töötlemise tehase ehitamine praeguse tehase kõrvale. Viimased on võimelised tootma kuni 99% puhtusastmega peenkemikaale (2- ja 5-metüülresortsiin), tänu 2011. aastal käivitatud fenoolide rektifikatsiooniseadmele ka teisi fenoolseid ühendeid. Neid kasutatakse UV-filtrites, kosmeetikatoodetes, rehvitööstuses, ehituskeemiakaupade, liimide ja vaikude tootmises. Tänavu loodab VKG Oil toota 29 000 kg peenkemikaale. Eldermann märkis, et ülikõrge puhtusastmega materjalide kilohind võib ulatuda 800 USA dollarini (üle 600 euro). Muide – alküülresortsiine leidub ainult Eesti põlevkivis ja nende eraldamise tehnoloogia on VKG Oili inseneride kaitstud leiutis.

 
Tulemused
VKG oleks tabelis tõusnud teiseks
ASUTATUD: 1998
OMANIKUD:
38,91% Tristen Trade OÜ
25,49% Alvekor OÜ
19,53% Ants Laos
16,07% Sergos Invest OÜ
KÄIVE 2011: 183, 5 mln eurot, aastane kasv 46%
KASUM 2011: 34,1 mln eurot, konsolideeritud majandusnäitajate põhjal suurenes kontserni kasum 2010. Aastaga võrreldes 12,53 mln euro võrra
INVESTEERINGUD 2011: 2,4 mln eurot


15
EUROT maksutulu teenib riik Viru Keemia Grupilt, kui viimane töötleb õliks ja põlevkiviõli kemikaalideks ühe tonni toorpõlevkivi. Seda tänu sellele, et ettevõte kasutab ära kõik põlevkivi väärtusahela lülid.
 
Samas on VKG-l kriisi ajal võetud 110 miljoni euro suuruse pangalaenu tõttu, mis oli vajalik oma põlevkivikaevanduse rajamiseks, tohutu suur laenukoormus. Ainuüksi ühes kuus tuleb tagastada kolme miljoni euro eest laene, järgmisel aastal on tarvis pangale tagasi maksta üle 40 miljoni euro. Ettevõtte varad on panditud, seega ka 30 miljoni euro suuruse aastakasumi korral seisab VKG ikkagi raskuste ees. VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa tunnistas, et kõigi investeeringute juures on riigi toetus minimaalne – VKG on saanud tehnoloogiasiirde toetust, sedagi vaid projekti maksumusest 12% ulatuses. Samas on riik kehtestanud nn õlimaksu, mida peab tasuma VKG ja veel paar põlevkiviõli tootjat. “Riik võiks rohkem toetada ettevõtete investeerimisfaasi, sest mingi uue rajatise ehitamise faasis hakkab riik saama maksutulu,” märkis Rohumaa. “Kui maksustada, siis ressurssi, mitte kasumlikumaid tooteid.”

Viimati uuendatud 11.10.2013