Aastakümneid ametis olnud töötajad tsementeerivad Molycorpi edu (ÄP, 14.11.12)

14.11.2012

ALLIKAS: ÄRIPÄEV, Tööstus, 14.11.12
KETLIN RAUK
kaasautor

Keemiatööstuse ettevõtete edetabeli tippu jõudnud AS Molycorp Silmet on oma praegusele positsioonile jõudmisel tänu võlgu oma kogenud meeskonnale ning stabiilsele tooraine olemasolule. Sillamäel asuv Molycorp Silmet, kunagine AS Silmet, kuulub Euroopa suurimate haruldaste metallide ja haruldaste muldmetallide tootjate hulka.

Ettevõtte juhi David O’Brocki sõnul on iga ettevõtte edukuse puhul üks peamisi faktoreid meeskonna motiveeritus: et inimesed oskaksid ja kindlasti ka tahaksid tööd teha just selles ettevõttes, kus nad parasjagu palgal on.“Meil on kogenud ja targad töötajad ning nende olemasolu ongi see kõige esimene ja olulisim asi, tänu millele meil on õnnestunud jõuda praeguseks sinna, kuhu me jõudnud oleme,” kinnitab O’Brock.
 

“Teine asi on kindlasti stabiilse tooraine olemasolu ning seetõttu on siin oluline panus Silmeti endisel juhil ja omanikul Tiit Vähil, kes otsis maailmast üles strateegilised investorid, kellel on meile vajalik tooraine olemas ja kes garanteerivad selle tarned. ”See võimaldab O’Brocki sõnul töötada ettevõttel suurema koormusega ja saada sel kombel ka paremaid tulemusi. Samuti lisab ta, et turuolukord oli möödunud aastal väga hea.Viimaste aastate olulisema märksõnana nimetabki O’Brock ettevõtte müüki ameeriklastele. Tulevikus plaanib ettevõte aga ikka ühaedasi areneda. Näiteks avatakse juba tänavu detsembris uus labor, mis on olemuselt üks kaasaegsemaid Euroopas.

"Meil on kogenud ja targad töötajad".
ASi Molycorp Silmet juhataja David O’Brock


Tööstuse TOP
Võitja
AS Molycorp Silmet
TEGEVUSALA: anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
OMANIK: Molycorp Minerals LLC 100%
2011. (2010.) AASTA TULEMUSED:
käive 87,7 (31,2) mln eurot, kasum 18,36 (5,88) mln eurot.
KOHT MULLUSES TOPIS: 2.
 
Kommentaar
Ettevõte, kel väga kõrge kompetents
INDREK SAAR,
OÜ Vilcon Ehitus juhataja
 
Meie koostöö sai alguse juba üle 10 aasta tagasi, tol ajal oli ettevõtte nimi Silmet ning vedaja Tiit Vähi. Kuna tegutseme ehitusvaldkonnas,siis meie koostööpuudutab just ehitusteenuseosutamist sellele ettevõttele.Võib ju mõelda, et ehitus onehitus, aga seal on sellel tegevuselsiiski väga palju nüansse,millega ühiselt hakkamasaamine ongi viinud omavahelisepikaajalise ja tulemuslikukoostööni.Erisusi on tõesti Silmetiterritooriumil töötades vägapalju, alates piiratud sissepääsustterritooriumile, lõpetadesvägagi keeruliste jaspetsiifiliste tootmis- ja laborihoonetega.Silmetis töötavateinimeste kompetentson väga kõrge, inimesed peavadlubadustest kinni, on alatiabi- ja koostööaltid, poleprobleemi, mille lahendamisegahakkama ei saada.Selline omavahelinemõistmine ja asjalikkus teevadilmselt tööde tegemise ladusaksning eesmärgipäraseksnii meile kui ka neile.Praegune Silmet MolycorpiDavid O’Brock on vägasümpaatne juht ja inimene,kes on suurepäraselt õppinudmõistma kohalikke olusidning inimesi. Imetlusväärseltsuudab ta hakkama saadasuure kõrgtehnoloogilisetehase juhtimisega Sillamäelning turustada väga spetsiifilistkogu maailmas. Seda loomulikultväga tubli ja kompetentsemeeskonna kaasabil.

Viimati uuendatud 11.10.2013