Euroopa Parlament on vastu kõrgemale saastekvoodi hinnale (16.04.13)

15.04.2013

Allikas: www.europarl.europa.eu 
TÄISKOGU ISTUNG Keskkond − 16-04-2013 - 15:25
©Belga/DPA/J.Güttler

Saadikud hääletasid teisipäeval ettepaneku vastu peatada osa saastevkvootide enampakkumistest. Ettepaneku eesmärk oli tõsta EL saastekvootide hinda. Täiskogu enamus leidis, et süsteemi sekkumine vähendab usaldust selle vastu. Eraldi hääletusel toetasid saadikud mandritevaheliste lendude ajutist väljajätmist kauplemissüsteemist.

Ettepanek lükati tagasi väikese häälteenamusega (334 tagasilükkamise poolt, 315 vastu, 63 erapooletut) ning saadetakse tagasi Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni.

Saadikud, kes hääletasid ettepaneku vastu, sooviksid sügavamat heitkoguste kauplemise süsteemi reformi, kartes, et ettepanekuga esitatud lähenemine tooks kaasa usalduse vähenemise süsteemi vastu. Mõned saadikud usuvad, et kvootide hinnatõus vähendaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ning tähendaks kõrgemaid energiahindu tarbijale.

 


Ettepaneku toetajate arvates aitaks süsteemi korrigeerimine kvootide enampakkumiste edasilükkamise kaudu süsteemil funktsioneerida nii, nagu ette nähtud. Kõrgem saastekvoodi hind aitaks kaasa Euroopa Liidu liikumisel rohemajanduse suunas, parandades stiimuleid investeeringuteks ja innovatsiooniks.

"Mul on sügavalt kahju tänase hääletustulemuse üle," ütles Matthias Groote (S&D, DE), lisades, et selline poliitika mängib trumbid kätte kliimaskeptikutele ning ettepaneku tagasilükkamine nõrgendab EL saastekvootidega kauplemise süsteemi ning seab ohtu EL kliimaeesmärgid.

Saastekvootide kaubanduse erand mandritevahelistele lendudele

Eraldi hääletusel olnud eelnõu, mille kohaselt ei kohaldata ELi heitkogustega kauplemise süsteemi heitmete osas mandritevahelistele lendudel, võeti vastu 577 poolthäälega (114 vastu, 21 erapooletut). Vastu võetud eelnõu eesmärk on aidata kaasa rahvusvahelise kvoodikaubanduse lepingu sõlmimisele Rahvusvahelises Tsiviillennundusorganisatsioonis.

"Heitkogused lennundusest on kahekordistunud 1990. aastaga võrreldes ja on jätkuvalt kasvamas," ütles raportöör Peter Liese (EPP,DE). "Väidetel, et Euroopa Liidu väliseid riike ei peaks lisama heitkoguste kauplemise süsteemi, ei ole alust. Me peatame süsteemi kohaldamise mandritevahelistele lendudele ajutiselt ainult eesmärgiga jõuda üleilmsele kokkuleppele heitkoguste piiramise osas Rahvusvahelises Tsiviillennundusorganisatsioonis."

Taustainfo

Heitkogustega kauplemise süsteem, mis loodi 2005. aastal seadis heitkogustele lae, mida vähendatakse pikema perioodi vältel. Aastaks 2020 on heitkogused süsteemi alla kuuluvates tööstussektorites 21% madalamad kui aastal 2005.

Selle heitkoguste piirarvu piires eraldatakse ettevõtetele saastekvoote või saab neid enampakkumistelt osta. Ettevõtted võivad samuti kasutamata saastekvoote müüa. Kvootide arvu piiramine kindlustab, et neil on väärtus ja seeläbi premeerib süsteem ettevõtteid, mis investeerivad heitkoguste vähendamisse.

Menetlus:
kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), esimene lugemine (ETS)
kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), kokkulepe esimesel lugemisel (lennundus)
Viide : 20130416IPR07332

Viimati uuendatud 11.10.2013