Vastutustundlik turundus

Vastutustundliku reklaami ja turundussuhtluse HARTA

Euroopa kosmeetikatööstus mõistab vastutustundliku reklaami-ja turundussuhtluse olulisust, kuivõrd tegu on peamise vahendiga, mis võimaldab tarbijate teavitamist kosmeetikatoodete omadustest ja kvaliteedist. Sellega seoses on Cosmetics Europe töötanud välja HARTA, mille kaudu kosmeetikatööstus kohustub tagama, et nende reklaam ja turundussuhtlus:

 • Vastab asjakohastele Euroopa, riikliku õiguse ja eneseregulatsiooni raamistikele;
 • On siiras, aus ja mitteeksitav;
 • Võimaldab tarbijatel teha teadlikke valikuid;
 • Toimib sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.

Kõnealune harta on heakskiidetud Cosmetics Europe liikmete, sealhulgas Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) poolt ning sellega väljendatakse selgelt oma pühendumust. Käesolevaga julgustab EKTL, kui Cosmetics Europe liige, oma liikmeid näitama üles kohustumist harta põhimõte täitmisele, kinnitades seda allkirjaga.

Hartat saadab Cosmetics Europe eneseregulatsioonijuhend vastutustundliku reklaami ja turundussuhtluse kohta. Harta ja juhend täiendavad Euroopa õigusraamistikku kosmeetika reklaami alal, eelkõige Euroopa Komisjoni määrust ühtsete kriteeriumide loetelu osas.

HARTA

30.05.2014 liitusid HARTAga esimesed Eesti kosmeetikaettevõtted. EKTL andis vastavad tunnistused pidulikult üle Liidu üldkoosolekul, tänades ja tunnustades ettevõtteid pühendumuse ja eeskujuks olemise eest.

Hetkeseisuga on Eestis HARTAga liitunud alljärgnevad ettevõtted:

 • ORTO AS
 • ESTKO AS
 • CHEMI-PHARM AS
 • FLORTO OÜ
 • FLORA KAUBANDUSE OÜ
 • UNILEVER EESTI OÜ
 • MAYERI INDUSTRIES AS
 • JOIK OÜ
 • L´OREAL BALTIC SIA EESTI FILIAAL
Cosmetics Europe

Liitumine

Liitumiseks tuleb allkirjastada HARTA ning pühenduda alljärgneva juhenddokumendi järgimisele.  

ENESEREGULATSIOONIJUHISED VASTUTUSTUNDLIKU REKLAAMI JA TURUNDUSSUHTLUSE KORRALDAMISEKS: EKTL eestikeelne versioon ja Cosmetics Europe inglisekeelne versioon

Antud raamistik annab konkreetse sisu põhimõtetele, mida Euroopa kosmeetikatööstus vastutustundliku reklaami-­ ja turundussuhtluse harta kohaselt kohaldama kohustub. Antud dokument kirjeldab kosmeetikale keskenduvat raamistikku, mis koondab kehtivaid põhimõtteid ning parimaid praktikaid ning kujutab endast ühtset alust kosmeetikatoodetega seotud reklaami­- ja turundussuhtluse korraldamiseks Euroopas.