Innovatsiooni muutev jõud: Cefic avaldas uue juhendi keemiaettevõtete teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks

Cefic

Viimastel aastatel on keemiatööstus suurendanud oma tegevust, et integreerida oma innovatsiooniprotsessidesse nüüdisaegsed "ohutu ja jätkusuutliku disaini" (SSbD - Safe and Sustainable by Design) põhimõtted. Ceficu uus väljaanne „Disainilt ohutu ja jätkusuutlik: juhised innovatsiooni transformatiivse jõu vallandamiseks” pakub üksikasjalikke ja praktilisi nõuandeid nende põhimõtete integreerimiseks kogu teadusuuringute ja innovatsiooni elutsüklisse. Juhendis kirjeldatakse konkreetseid tegevusi tööstusliku uurimis- ja arendustegevuse (R&D) eri etappides.

Uued juhised kajastavad seisukohti nii tööstusharult kui ka organisatsioonidelt, nagu Euroopa Komisjon ja selle Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja Maailma Säästva Arengu Ärinõukogu (WBCSD). Eesmärk on olla väärtuslik juhend keemiasektorile ja väärtusahelatele jätkusuutliku, ringse ja kaasava majanduse suunas aastaks 2050. Selle eesmärk on anda sidusrühmadele võimalus SSbD põhimõtteid tõhusamalt rakendada kogu innovatsiooni elutsükli jooksul.

Cefic ja selle liikmed on varem määratlenud SSbD kui iteratiivse protsessi, mis juhib innovatsiooni ja lahenduste turuleviimist, mis on ohutud ning pakuvad keskkonna-, ühiskondlikku ja/või majanduslikku väärtust. See hõlmab uusi kemikaale, materjale, tooteid, protsesse ja teenuseid, aga ka olemasolevate võimalikku ümberkujundamist, mis põhineb soovituslikul portfelli jätkusuutlikkuse analüüsil, nagu on määratlenud Maailma Säästva Arengu Nõukogu.

Uus juhend tugineb sellele arusaamale ja pakub välja projekteerimise (disainimise) juhtpõhimõtted ohutuse ja jätkusuutlikkuse hindamiseks juba innovatsiooni kavandamise etapist alates. Selles rõhutatakse vajadust riskipõhise hindamise järele, mis on kooskõlas REACH-määrusega, ning vajadust olelusringi järgiva mõtteviisi järele toksikoloogiliste riskide minimeerimiseks.

Loe täpsemalt ning tutvu uue juhendiga CEFIC kodulehel