Perfluoroalküülkemikaalide (PFAS) piirangud alates 2023. aasta veebruarist

pexels

Per- ja polüfluoroalküülained (PFAS) on suur rühm sünteetilisi kemikaale, mille tuhandeid aineid kasutatakse laialdaselt ühiskonnas ja mida leidub keskkonnas. Nendes kõigis on süsiniku-fluori sidemed, mis on orgaanilises keemias üks tugevaimaid keemilisi sidemeid. See tähendab, et need sidemed takistavad PFAS-ainete lagunemist kasutamisel ja ka keskkonnas. Enamik PFAS-aineid on keskkonnas väga liikuvad ja võivad sattuda heiteallikast kaugele. Sageli on täheldatud PFAS-saastet põhjavees, pinnavees ja mullas. Saastatud alade puhastamine on tehniliselt keeruline ja kulukas. Heite jätkudes kogunevad need keskkonda, joogivette ja toitu.

Uued piirangud PFAS-ainete osas hakkavad kehtima alates 2023. aasta veebruarist. Euroopa Komisjon avaldas määruse, millega piiratakse teatud perfluorokarboksüülhappeid (C9-C14 PFAS)- per- ja polüfluoroalküül-ainete (PFAS) alamrühma. See otsus järgib Saksamaa ja Rootsi ametiasutuste ettepanekut ning ECHA teaduskomiteede arvamust.

Alates 23. veebruarist 2023 ei saa PFCA-sid turule lasta ega enamikus rakendustes kasutada. Mõne kasutuse jaoks on antud pikemad üleminekuperioodid. Piirang on kooskõlas EL-i püüdlustega kaotada järk-järgult kõik PFAS-i vähemolulised kasutusalad ning vähendab või takistab inimeste ja keskkonna kokkupuudet PFAS-dega. Kanada ametivõimud on samuti teinud ettepaneku lisada PFAS -d Stockholmi konventsiooni kohaselt püsivate orgaaniliste saasteainete hulka.

Komisjoni täiendatud määrus on täiesmahus saadaval SIIN. 

PFAS-ained ECHA kodulehel on SIIN.