ECHA komiteed toetavad ränipõhiste ainete piiramist tarbe- ja professionaalsetes toodetes

Echa

Nüüd on saadaval riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteede koondatud arvamus, mis toetab ECHA ettepanekut piirata tsüklosiloksaanide D4, D5 ja D6 kasutamist.
 
Ettepaneku eesmärk on piirata selliste toodete turuleviimist, mis sisaldavad neid aineid massiprotsentides üle 0,1 massiprotsendi, ja see võib viia keskkonna koguheite kuni 90% vähenemiseni. D4, D5 ja D6 eraldumise peamiseks allikaks on kosmeetika.
 
Arvamus on nüüd saadetud Euroopa Komisjonile otsustamiseks ja neil on kolm kuud aega piirangute loetelu muutmise eelnõu koostamiseks.

Vaata täpsemalt SIIT.