Kuidas aitab keemiatööstus autodel ELi 2050. aasta eesmärke saavutada?

pexels

Uuenduslik keemia paneb autotööstuse kiiresti teele lahenduste poole, mis peaksid olema „Turvalised ja jätkusuutliku disainiga” ehk tugineda põhimõttel, mis on ELi uue kemikaalistrateegia keskmes. Käimasolevad läbimurded kiirendavad üleminekut rohelisele tulevikule. Tulevik, kus jäätmed muudetakse ringmajanduse osana uuteks ressurssideks - kahjustamata inimeste tervist ja keskkonda, viies heitkogused nullini.

Euroopa Liidus on umbes 250 miljonit autot, mille jaoks kulub igal aastal ligikaudu 800 000 tonni akusid. ALTANA BYK divisjon leidnud lahenduse keemiliste stabilisaatorite näol, mis võimaldab tootjatel ringlussevõetud materjalidest toota uued ümbrised, mis toimivad sama hästi kui originaalid. Ringlussevõetavad akuümbrised on vaid üks nähtavamaid ümberkorraldusi. Kiirenev üleminek sisepõlemismootoritega autodelt elektrisõidukitele loob uusi võimalusi. Elektriautode patareid saavad innovaatilistelt keemikutelt tähelepanu, kes otsivad uusi ja paremaid viise, kuidas võimendada elektriautode revolutsiooni, mida vajame kliimamuutustega tegelemiseks.

Juba lühiajalises perspektiivis, 2025. aastaks, prognoositakse Euroopas igal aastal rohkem kui nelja miljoni uue elektrimootori müüki, mis eeldab hinnanguliselt 240 GWh akude vajadust ainult elektriautode jaoks. Nende autode puhul on võtmetehnoloogiana ülekaalus liitiumioonakud. Tänu uuenduslikule keemiale võib nende keskkonnajalajälg muutuda kergemaks. Tänu uuenduslikele akumaterjalide tootmisettevõtetele toodab BASF alates 2022. aastast patareide jaoks materjale viisil, mis vähendab süsiniku jalajälge tööstuse võrdlusalusega võrreldes kuni 30 protsenti. Lisaks taaskasutab ettevõte patareidest pärinevaid väärtuslikke metalle, et viia need alates 2023. aastast uuesti BASFi akumaterjalide tootmisprotsessi, sulgedes patareide ahela ja vähendades veelgi CO2 jalajälge.

Keemikud saavad teha enamat kui muuta tooted ohutuks ja jätkusuutlikuks. Plokiahela tehnoloogia abil saavad nad seda tõestada nagu ei kunagi varem. Plokiahela tehnoloogia võimaldab tootjatel, reguleerivatel asutustel ja tarbijatel väärtusahelas leiduvaid keemilisi aineid täieliku usalduse ja läbipaistvusega jälgida.

Plokiahela ettevõte Circularise käivitas hiljuti projekti koos Porsche ja selle materjalide tarnijatega Borealis, Covestro ja Domo Chemicals, et jälgida plastide tootmist plokkide abil. Jälgimissüsteem saab salvestada näiteks konkreetse osa tootmiseks eralduva süsiniku taseme või kasutatud vee koguse. Projekt annab tarbijatele võimaluse oma sõidukite kohta rohkem teada saada ja teha säästvamaid valikuid. Lisaks saavad autotootjad teha järgmiste sõidukite põlvkondade jaoks paremaid otsuseid ja toetada uusi ringlussevõtuviise.

Autotööstus on vaid üks sektor, kus toimub uuenduslik keemiaga seotud roheline revolutsioon. ELi julge visioon on, et ohutuid ja jätkusuutlikke kemikaale saaks kavandatult kasutada paljudes Euroopa majanduse sektorites.

Originaalartikkel, lisainformatsioon ja illustreerivad/selgitavad materjalid SIIN.