Sisendipalve: ELi elavhõbeda määruse ülevaatamine

Pexels

Selleks, et saavutada ELi nullsaaste eesmärgid on Euroopa Komisjon avaldanud ettepaneku ELi elavhõbeda määruse läbivaatamiseks. Algatuse eesmärk on võtta sihikule elavhõbeda viimane tahtlik kasutamine mitmesugustes toodetes ELis.

Ettepanekuga käiakse välja järgmised nõuded:

•             lõpetada hambaamalgaami kasutamine järk-järgult alates 1. jaanuarist 2025;

•             keelata hambaamalgaami tootmine ja eksport EList alates 1. jaanuarist 2025;

•             keelata kuue täiendava elavhõbedat sisaldava lambi tootmine ja eksport alates 1. jaanuarist 2026 ja 1. jaanuarist 2028 (olenevalt lambi tüübist).

EKTLi esialgsel hinnangul kõnealused piirangud Liidu ettevõtteid otseselt ei mõjuta - palun andke esimesel võimalusel meile teada, kui see hinnang on ebatäpne. 

Algatusega soovitakse elavhõbeda määrus viia kooskõlla Minamata konventsiooni otsustega ning ELi teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramise direktiiviga (RoHS direktiiv).

Ettepanekuga saab tutvuda: Proposal for a revision of the Mercury Regulation (europa.eu)

Komisjoni uudisnupu koos taustainfoga leiab: ZERO POLLUTION: Commission proposes to ban all remaining intentional uses of mercury in the EU (europa.eu)

Kliimaministeerium koostöös teiste ministeeriumitega on koostamas algatuse kohta Vabariigi Valitsuse seisukohti ning seejuures on neile väga olulised ka meie tähelepanekud. EKTL-lt oodatakse sisendit tähtajaga 22. september - palume meile märku anda, kui peate vajalikuks reageerida.