pexels

Biopõhiste lahustite standardite määratlemine

2012. aastal tutvustas Euroopa Komisjon osana aruka ja rohelise majanduskasvu edendamise strateegiast „Euroopa 2020” biomajandusstrateegiat, milles soovitati suurendada biopõhiste toodete kasutamist ...