Uudised, sündmused ja koolitused

JOIK

Eesti looduskosmeetika tootja JOIK pidas sarikapidu

Sertifitseeritud looduskosmeetikat, koduspaa tooteid ning kodulõhnastajaid valmistav Eesti ettevõte JOIK rajab endale uue tootmishoone. Moodsate tehniliste ja energiasäästlike lahendustega varustatud ...
TalTech

TalTech Virumaa kolledži mikrokraadid

Alates 2021. aasta sügisest pakub Tallinna Tehnikaülikool avatud õppes võimalust läbida väiksema mahuga õppekavasid - mikrokraade. Mikrokraad koosnevad kahest või enamast tasemeõppe õppeainest ...
Pexels

MKM infotahvlite pilootprojekt

Alljärgnevalt kajastame MKMi pressiteadet nn silditoetuse kohta: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Pressiteade 23.01.2023 Pilootprogramm aitab kasvatada teadlikkust tööstusettevõtetest ...
Pexels

Meditsiiniseadmete ja biotsiidide topeltmärgistus

EKTLi liikmed tervitavad asjaolu, et topeltmärgistuse õiguspärasus, milles nad juba pikemat aega veendunud on olnud, on lõpuks ka ametlikku kinnitust leidnud. Edastame oma liikmetele järgneva teabe ...
Pexels

Osalemine Riigi jäätmekava 2022-2028 koostamises

Keskkonnaministeerium on kaasanud huvigrupid s.h EKTLi osalema Riigi jäätmekava 2022-2028 koostamise protsessi. Töö on jaotatud erinevatesse fookusgruppidesse ning toimub koosolekute formaadis. EKTL ...
pexels

Ohtlike kemikaalide piirnormide muudatus

24.12.2022 jõustus muudetud ohtlike kemikaalide määruse piirnormide lisa: vaata SIIT. Peamise muudatusena eemaldati kvartsi, tridümiidi ja kristobaliidi piirnormid ning asendati need üldise nimetajaga ...
pexels

Ceficu 10 punkti plaan tõhusaks THD läbivaatamiseks

Euroopa keemiatööstus on pühendunud Euroopa rohelisele kokkuleppele ja meie tööstuse jaoks on tööstusheidete vähendamine üks peamisi eesmärke. Euroopa Komisjon on tunnistanud tööstusheidete direktiivi ...