Uudised, sündmused ja koolitused

Cefic

Antwerpeni deklaratsioonil on 1000 allkirja

Pressiteade; Brüssel, 11. aprill 2024. Juba 1 000 organisatsiooni on ühinenud pöördumisega ELi liidrite poole toetada Euroopa Tööstuskokkuleppe raames Euroopasse investeerimist Antwerpeni ...
TBD

TBD Pharmatechi tootmishoone sai nurgakivi

TBD Pharmatech on EKTLi liige, kes toodab nii inim- kui veterinaarravimites kasutatavaid toimeaineid ning pakub peenkeemia arendus- ja tootmislahendusi farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtetele. 04.04 ...
Pexels

Ukraina rakendab CLP regulatsiooni

2024. aasta märtsis esitas Ukraina Maailma Kaubandusorganisatsioonile (WTO) kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määruse eelnõu, millega teatas, et eelnõu jõustub ...
Pexels

Kosmeetikatööstuse üritused

Jagame juhendmaterjali taaskasutatud plastide kosmeetikapakenditesse lisamise kohta (dokument artikli lõpus). Juhendi on koostanud Prantsusmaa liidud: ELIPSO (plast- ja painduvate pakendite tootjate ...
Pexels

Tööstusheite vähendamine: uus IED

Uued eeskirjad vähendavad inimeste tervise ja keskkonna kaitsmiseks tööstusrajatiste ning suurte sea- ja linnufarmide kahjulikke heitmeid. Parlament võttis 12.03.2024 vastu kokkuleppe liikmesriikidega ...