ECHA tuletab meelde, et REACH-registreeringud vajavad ajakohastamist

pexels

Alates detsembrist 2020 on ettevõtetel olnud REACH-registreeringute ajakohastamiseks kindlad tähtajad - järgides komisjoni rakendusmäärust toimikute uuendamise kohta.

ECHA hakkas koos riiklike täitevasutusasutustega selgitama välja juhtumid, kus ajakohastamiskohustust ei ole täidetud. Esimene fookus on toimikutel, mis hõlmavad autoriseerimisnimekirjas olevaid väga ohtlikke aineid (SVHC-sid). Näiteks kui ettevõte lõpetab lubatud kemikaali tootmise või importimise, peab ta kolme kuu jooksul oma registreeringut ajakohastama. ECHA võtab REACH-ITi kaudu ühendust ettevõtetega, et tuletada neile meelde, et nende registreeringud võivad vajada läbivaatamist.
 
Soovitame kõigil oma REACH-registreeringud regulaarselt üle vaadata ja neid vajadusel värskendada.

Lähemalt 2020. aasta lõpus vastuvõetud määrusest SIIN.

Ajakohastamisega seotud juhendid on saadaval SIIN.