Eesti Keemiatööstuse Liit valis uue juhatuse

EKTL

EKTL pressiteade

Reedel, 5. mail toimus Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) korraline üldkoosolek, kus esindatavate organisatsioonide liikmed valisid uue juhatuse ning juhatuse esimehe. 

EKTL-i juhatus on 10-liikmeline. Liidu juhatuse liikmetena jätkavad Raivo Vasnu (NPM Silmet), Peeter Tohver (Wolf Group), Liina Kikas (Estko), Hannes Reinula (Eastman Specialties), Andres Oltjer (Chemi-Pharm) ja Heivo Viinalass (Telko Estonia). Uuteks juhatuse liikmeteks valiti Oliver Järvik TalTech-st, Elena Past Akzo Nobel Baltics-ist, Raine Pajo Eesti Energiast ja Ahti Asmann Viru Keemia Grupist. Uueks juhatuse esimeheks valisid organisatsiooni liikmed Ahti Asmanni, kes juhib Viru Keemia Gruppi. 

Ametist lahkuv Meelis Eldermann tänas organisatsiooni liikmeid ja juhatust efektiivse ning konstruktiivse koostöö eest. „Mul on hea meel anda EKTL-i juhtimine üle siis, kui Liit on tugev ja toimiv organisatsioon, kes seisab edukalt ja pädevalt oma liikmete  huvide eest ka keerulisel uuele majandusmudelile ülemineku  ajal . Liit  on arvestatav partner riiklikele ja ühiskondlikutele organisatsioonidele   Eestis  kui ka  Euroopa Liidus tervikuna.. Soovin siiralt jätkavatele ja uutele juhatuse liikmetele edu ja teravat meelt väljakutsete rohkes töös,“ sõnas Eldermann.      

EKTL-i tegevdirektorina jätkav Hallar Meybaum avaldas senisele juhatuse esimehele Meelis Eldermannile tänu Liidu juhatuse tasakaaluka ja kindla juhtimise eest ning kirjeldas Liidu ees ootavaid väljakutseid järgmiselt: “Keemiatööstus mängib majanduse süsiniku jalajälje vähendamises ja tööstuse transformeerimisel äärmiselt suurt rolli. Materjalide taaskasutus, loodusressursside targem väärindamine, biomajanduse osakaalu kasv on vaid lühike loetelu valdkondadest, mille arengu võtmed on keemiatööstuse käes. Loodame sellel teel olla heaks partneriks valitsusasutustele ning aidata oma liikmeid nende eesmärkide saavutamisel“.

Eesti Keemiatööstuse Liit on keemiatööstuse ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, mis loodi 1991. aastal. Organisatsiooni eesmärgiks on Eesti keemiatööstuse arendamine, efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse ja ohutuse tõstmine. EKTL ja selle liikmed on professionaalsed keemiatööstuse ettevõtted, kelle põhieesmärk on pikaajaline ja kohanemisvõimeline äritegevus, mis toodab stabiilset lisandväärtust. Hetkel kuulub EKTL-i 57 liiget erinevatest keemia ja kosmeetika valdkondadest. 

 

Lugupidamisega

Hallar Meybaum

EKTLi üldkoosoleku protokolli ja ettekande leiab siseveebist.