EKTL arvamus TAI arengukava eelnõu kohta

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit edastas arvamuse Vabariigi Valitsuse korraldus „Eesti teadus ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021- 2035 koostamise ettepaneku heakiitmine“ eelnõu kohta. 

Toetame põhimõtet, et uue arengukavaga kujundatakse Eesti eeldusi, tingimusi ning vajadusi arvestav Teadus- ja Arendustegevuse ja Innovatsiooni (edaspidi TAI) ja ettevõtluse poliitika, mis aitaks kaasa tootlikkuse kasvu kiirendamise ning teadusmahuka ühiskonna arendamise kaudu Eesti kestlikkusele ja elanike heaolu kasvule.

Päris kindlasti vajavad TA rahastamise alused reformimist, kuid alustada tuleks kokkuleppest kinnipidamisest, et teadlaste baasrahastamise summa on konstantne 1% SKP -st, mis kindlustaks TA sektorile stabiilsuse.

Prioriteedid on määratlemata. Teadus tuleks 80% ulatuses teemastada tööstussektorite poolt ja 20% teadust peaks olema teemastamata. Eesti TA asutustesse on küll koondunud tugev kompetents tippteaduse ja
alusuuringute osas, kuid nõrgaks on jäänud vajalik insener-tehnilise, rakendusliku ning eksperimentaalse arendustöö alane võimekus.

Vaata täpsemalt lisatud dokumendist.