Euroopa Komisjon ootab sidusrühmade seisukohti endokriinseid häireid põhjustavate ainete osas

Pexels

Endokriinseid häireid põhjustavad ained

Euroopa Komisjon alustab konsultatsioone endokriinsüsteemi kahjustavate ainete standardnõuete kohta

Euroopa Komisjon on alustanud konsultatsiooni REACH-määruse (määrus, hindamine, lubade andmine ja piiramine) lisade ajakohastamise kulude ja tulude kohta, et võtta arvesse endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale ja ajakohastada teabenõudeid.

Selleks soovib Euroopa Komisjon koguda sidusrühmade seisukohti järgmistes küsimustes:
• üldine teadlikkus ja vaated sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete mõjudele ning meetmetele nende ja olemasolevate õigusaktide haldamiseks;
• keemiaalaste õigusaktide ambitsioonid ja asjakohasus EL-is ning seisukohad REACH -määruse lisade läbivaatamise kohta;
• tõendid kavandatavate muudatuste võimaliku otsese ja kaudse majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju kohta


Sihtotstarbeline avalik arutelu kestab kuni 8. oktoobrini. Konsultatsioonist osa võttes saavad sidusrühmad registreeruda ka sihtrühma sidusrühmade veebipõhises ekspertide rühmas, mis toimub ajavahemikus 11. – 29. Oktoober.