"Säästva plasti strateegia" uues aruandes tuuakse esile tehnoloogilised prioriteedid plastide jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja plastijäätmete vältimiseks

Pexels

Viimases „Säästva plasti strateegia“ aruandes määratletakse esmatähtsad tehnoloogiad plastide jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja plastijäätmete vältimiseks. Jätkusuutliku plasti strateegias tuuakse esile tehnoloogilised prioriteedid plastide jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja plastijäätmete vältimiseks. Säästva keemia Euroopa tehnoloogiaplatvormi SusChem avaldatud koostööaruanne põhineb plastitööstuse uurimis- ja innovatsioonivajadustel European Green Deal´i, Horizon Europe´i ja Circular Plastics Alliance´i raames.

"Säästva plasti strateegia" võeti esmakordselt vastu 2018. aastal. Strateegia eesmärk on kaitsta keskkonda ja luua samas alus uuele plastimajandusele, milles võetakse disainimisel ja tootmisel igati arvesse toodete korduskasutamise, parandamise ja ringlussevõtuga seotud vajadusi ning arendatakse säästvamaid materjale. ELil on parimad võimalused seda üleminekut juhtida. Kavandatav lähenemisviis toob kaasa uusi innovatsioonivõimalusi, suurendab konkurentsivõimet ja soodustab töökohtade loomist. Uute kavade järgi on 2030. aastaks kõik ELi turule lastavad plastpakendid ringlussevõetavad, väheneb ühekordselt kasutatava plasti tarbimine ja piiratakse mikroplasti kavatsuslikku kasutamist.

2020. aasta detsembris lasti välja teine aruanne "Säästva plasti strateegia" kohta. Selles on välja toodud tehnoloogiad plastide jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja plastijäätmete vältimiseks. Selles on välja toodud punktid, kuidas juba toote valmistamise protsessis vältida jäätmete teket näiteks toote pakendi abil. Lisaks on kirjeldatud kuidas pakendit sorteerida ning kuidas erinevaid tooteid taaskasutusse võtta. Täismahus dokument uue  "Säästva plasti strateegia" aruande kohta saadaval dokumentides.