A.I.S.E. töörühm on esitanud ettepanku etanooli ühtlustatud klassifitseerimise kohta

Pexels

Etanool ei sisaldu veel 2021. aasta riskihindamise komitee töökavas, kuna seda ei saa lisada enne, kui toimik on esitatud. A.I.S.E. püüab leida tehnilisi ja regulatiivseid argumente tööstuse positsiooni tugevdamiseks, et veenda Kreekat enne toimiku esitamist see tagasi võtta või muuta. Kui see pole võimalik, siis tuleb ECHA avalikule arutelule esitada teaduslikud argumendid, mis võiksid etanooli toimikusse võtta hiljem.

Uuriti, kas “Blue Guide” võiks aidata argumentide leidmisel, kuid seda dokumenti ei kohaldata REACH- ja CLP-määruste suhtes. Leiti, et OECD ainete klassifitseerimise suuniseid võiks uurida võimalike argumentide osas, mis käsitlevad vaidlustatud (alkoholitarbimise) andmete kasutamist CLH toimiku jaoks. Õigusliku aluse võib vaidlustada põhjusel, et vastavalt CLP-määruse artikli 36 lõikele 2 kuulub BPR-i läbivaatamise programmi toimeaine klassifitseerimise ja märgistamise ühtlustamine, kuigi see ei ole absoluutne kohustus.

A.I.S.E. töörühm on pöördunud NAC-i (Riiklik Assotsiatsiooni Komitee) poole, et saada teavet teiste liikmesriikide seisukohtade kohta klassifikatsiooni osas, juhul kui see võib aidata mõjutada toimiku esitaja arutelude suunda. Märgiti, et etanool on Hollandis juba määratletud CMR-iga ja eelistatud on näiteks etanoolita käte desinfitseerijad. Seda fakti aga võidakse käsitleda kahetsusväärse asendusena, eriti kui rääkida sünteetilistest ja looduslikest kemikaalidest.