Biotsiidide CA meeskond avaldas teabelehed säilitusainete ja naha sensibilisaatorite teemal

Pexels

2020. aasta lõpus arutati biotsiidide CA koosolekul säilitusainete ja naha sensibilisaatorite teemal. Kahjuks näitab viimane konsultatsioon veel kord seda, et EL ametiasutused ei soovi A.I.S.E. ja EL värvitööstuse püstitatud teemat käsitleda. Tervishoiu ja tarbjakaitse peadirektoraat on konktreetselt maininud, et teemat käsitletakse tulevikus ainult siis, kui ELi liikmesriigid näitavad üles huvi eelseisvalt biotsiidide CA koosolekult 10.-12. märtsil 2021

PT6 meeskond pani kokku teabelehed (lisatud dokumentides), mille abil püütakse esile tuua muret tekitavaid seisukohti ja argumente. Saadaval on materjalid järgnevat teemade kohta:
1) A.I.S.E. kommentaarid EÜ konsultatsioonidele
2) A.I.S.E. 2018/2019 väljatöötatud teabelehed tööstuse probleemide kohta (mõnes piirkonnas võivad olla praeguseks juba vananenud)
3) A.I.S.E. visuaalne teave selle kohta, milline näeks välja tavaelu ilma säilitusaineteta