EKTL seisukohad olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu väljapakutud meetmete osas

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit edastas oma seisukohad Keskkonnaministeeriumile nende poolt esitletud olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu väljapakutud meetmete osas. 

Meie hinnangul tuleks jäätme- ja pakendijäätmete alase õigusloome kujundamisel lähtuda Euroopa Liidu kehtivatest õigusnormidest, eelkõige ringmajanduse paketi osana jõustatud direktiivist 2018/851, mis käsitleb jäätmeid ning mille artikkel 3 defineerib olmejäätmete mõiste. 

Muu hulgas sisaldas Keskkonnaministeeriumi 29. mai ettepanek ka avaliku pakendijäätmete kogumisvõrgustiku tegevuse lõpetamist ja selle asendamist pakendiettevõtjate kohutusi oluliselt kasvatava
kodumajapidamiste kohtkogumise süsteemiga.

Leiame, et selliste kulukate meetme rakendamisele nii tööstusele kui kaubandusele peab kindlasti eelnema mõjuhinnang, mis analüüsib muudatuste mõju pakendiettevõtete teenustasudele ja uue süsteemi reaalset võimekust parandada ringlussevõtu sihtmäärasid.

Vaata täpsemalt lisatud dokumendist.