Eriolukord, desinfitseerimisvahendid ja vajalikud erandid

Pexels

Maailma tabanud koroonakriisi raames on kiiresti selgeks saanud, et käte ja pindade desinfitseerimine aitab päästa elusid. Plahvatuslikult suurenenud desovahendite tarbimine ja nõudlus on aga põhjustanud olukorra, kus küll täistuuridel töötavad olemasolevad ettevõtted ei suuda neid piisavalt toota. Samal ajal on uute toodetega turule pääsemine või tootmise alustamine uute ettevõtete poolt või tooraine hankimine väga keeruline suuresti Euroopas kehtivate komplekssete regulatsioonide tõttu. 

Desinfitseerimisvahendid kuuluvad biotsiidsete toodete alla, mis nõuavad kaheastmelist turuluba igas liikmesriigis (nii toimeainele kui ka tootele), lisaks toimeainele heakskiidetud tarnijat, etanooli kasutamise puhul ka sobivat denatureerimist ja aktsiisivabastust. 

Erinevad tööstuse esindusorganisatsioonid (AISE; CEFIC) s.h EKTL on seisukohal, et eriolukord ja desinfektantide nappus nõuab kiireid, julgeid ja asjakohaseid erandeid kehtivatele regulatsioonidele. Nii AISE kui CEFIC saatsid Euroopa Komisjonile kirja pakkudes ja paludes lahendusi desinfektantide tarneprobleemide lahendamiseks s.h idee biotsiidimääruse artikli 55 rakendamiseks, mis lubab teha erandeid rahvatervist ohustavas eriolukorras. 

Euroopa Komisjon ja samuti ECHA reageerisid kiiresti ning saatsid liikmesriikidele välja teate, milles ärgitati kasutama BPR art 55 erandit ainete osas, mille puhul on teada suur puudujääk. Seejärel on liikmesriigid kiiresti andnud teada omapoolt kehtestatud eranditest - neid kõiki saab näha SIIN.

Eesti Terviseamet on samal ajal teinud tihedat koostööd EKTL-ga ning ka meil kehtib tänaseks kaks erandit biotsiidi toimeainete osas - etanooli ja isopropanooli kohta. Täpsemalt saab nende kohta lugeda SIIT. Lisaks on Terviseamet ja Sotsiaalministeerium loodud ühise töögrupi, mis tegeleb koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamisega ja vähendamisega. Üks aktuaalne teema on koroonaviiruse hävitamiseks kasutatavate desinfitseerimisvahendite kättesaadavus ja info nende kättesaadavuse osas. Sellega seoses lõi  Terviseamet oma kodulehele infotabeli, kus desinfitseerimisvahendite pakkujad saavad endast teada anda. Tabeli eesmärk on, et kõik asutused, nt lasteaiad või muud ettevõtted, ja isikud, kellel on vaja desinfitseerimisvahendit, saaksid lihtsalt kätte info nendest ettevõtetest, kes seda pakuvad. Kõigil, kes toodavad või tarnivad desinfitseerimisvahendeid, palutakse anda endast teada Terviseameti kodulehel, kus on lihtne veebivorm täitmiseks. Tabelit uuendatakse kord päevas. Desinfitseerimisvahendeid puudutav info asub SIIN.

Biotsiidimäärusest erandi tegemine on üks viis püüda probleemi lahendada, aga EKTL-le teadaolevalt on riike, mis on valinud ka teise tee. Näiteks Prantsusmaal on kätedesinfektantidele tehtud erand hoopis kosmeetikamääruse raames ning lubatud teatud tooted ajutiselt turule kosmeetikatootena. Prantsusmaa eranid kohta loe täpsemalt meie siseveebist

Lisaks peab olema lahendatud ka aktsiisitemaatika, kui toimeainena kasutatakse etanooli. Aktsiisivabastus peaks kehtima, kui alkoholi kasutatakse joogist erineva toote tootmiseks. Siinkohal võib riigil olla vajadus kiiresti üle vaadata, kas lubatud osalise denatureerimise valemid on hetkel maailmas toimuva kontekstis asjakohased ning vajalikud ained ettevõtetele kättesaadavad.