Euraasia REACH avaldas koostöös Venemaa ametivõimudega ajakohastatud keemiliste ainete loetelu

Pexels

Venemaa ametiasutused avaldasid 30. detsembril 2020  Euraasia REACH rakendusprotsessi TR041 osana ajakohastatud keemiliste ainete loetelu. See kajastab kõiki teateid vahemikus 1. august 2020 kuni 11. november 2020. Rohkem kui 80 000 unikaalset ainet märgiti üles. Inventuur sisaldab nüüd kõiki täiendavaid teated, kui asutus on taotlenud olemasolevate rakenduste kohta rohkem andmeid või parandusi. Andmestik on leitav SIIT.

Loodetavasti avaldab Euraasia komisjon 2021. aasta esimeses kvartalis Euraasia Majandusliidu (EAEU) jaoks keemiliste ainete koondnimekirja. Kõiki kemikaalide nimekirjas loetletud aineid käsitletakse EAEU-s olemasolevate kemikaalidena ja need nõuavad kas arvestuse pidamist või lubatud registreerimist. Ained, mida andmestikus ei  leidu, peavad kõigepealt läbima uue aine teatamise protsessi ja seejärel saab neid registreerida.