Euroopa Komisjon avaldas uue paradigmat muutva jätkusuutlikkust toetava kemikaalistrateegia

Pexels

Euroopa Komisjon avaldas kolmapäeval, 14. oktoobril 2020 Euroopa rohelise kokkuleppe (roheleppe; Green Deal) raames jätkusuutlikkust toetava kemikaalistrateegia. Keemiatööstus tervitab strateegias olevaid järelevalve tugevdamise ja innovatsiooni edendamise uusi ettepanekuid: olulised elemendid, mille vajadust on ka tööstus rõhutanud, on Euroopa nõuete järgimise tagamine imporditud toodete (s.h veebikaubanduse) osas ning uus jätkusuutliku disaini (sustainable-by-design) kontseptsioon. 

Samas hoiatab keemiatööstus, et strateegiast puudub visioon ja koordineeritud lähenemisviis, kuidas kiirendada ja võimendada Euroopa suuruselt neljanda tööstusharu potentsiaali rohe-eesmärkide saavutamiseks. 

Jätkusuutlikkust toetavat uut kemikaalistrateegiat kommenteerides tõdeb CEFIC peadirektor Marco Mensink:

"Kahjuks ei näi tegemist olevat kasvustrateegiaga, vaid pigem pika nimekirjaga regulatiivsetest meetmetest, mille osas puudub piisav selgus nende ühendamise kohta, nende seotuse kohta reaalse geopoliitilise kontekstiga nagu Brexit või kuidas nad kõik kokku sobituvad, et saavutada roheleppe eesmärke. See on eriti murettekitav ajal, mil muu maailm ei ole veel REACHi eeskuju järginud ja tõenäoliselt ei tee ka seda. Kuivõrd 96% tööstustoodetest sõltub kemikaalidest, on Euroopa keemiatööstus pea kõigi väärtusahelate ja roheleppe lahenduste keskmes, alates päikesepaneelidest, patareidest, tuuleturbiinidest ja vesinikust kuni hoonete soojustamise, ELis toodetud farmaatsiatoodete ja võimsama elektroonikani, kui nimetada vaid mõnda. "

Euroopa keemiatööstus rõhutab, et roheleppe investeeringute ja ELi kodumaiste lahenduste kaitsmiseks on vaja suuremat poliitika sidusust. Uus kemikaalistrateegia küll teadvustab Euroopa keemiatööstuse asendamatut rolli, kuid sellel strateegial puudub ambitsioon tõeliselt juhtida enneolematuid investeeringuid sellistesse uuendustesse ja jätkusuutlikku keemiasse, mis on kliimaneutraalse, ringmajandusliku, digitaalse, ohutuma ja puhtama Euroopa saavutamiseks üliolulised.

Keemiatööstus toetab strateegia eesmärki säilitada Euroopa juhtiv positsioon globaalses kemikaaliohutuses. Loomulikult nõustume strateegia rahvatervise ja keskkonnaeesmärkidega, et kaitsta kodanikke, töötajaid ja haavatavaid gruppe. Samas aga võib olla erimeelsusi meetodite osas, kuidas neid eesmärke saavutada. Seetõttu seisab keemiatööstus jätkuvalt tugevalt vastu REACH määruse täielikule avamisele, sest tegemist on osapoolte (s.h Komisjoni) hinnangul kõige laiahaardelisema ja kaitsvama kemikaale reguleeriva raamistikuga kogu maailmas ning usume, et seda tuleks toetada, mitte ohustada.

Tööstuse hinnangul vajab Euroopa roheleppe konkreetsemat tegevuskava nii suurettevõtete kui VKE-de kui allkasutajate jaoks. Vajalikus mahus investeeringute jaoks on tarvis õigeid poliitilisi signaale, õiguskindlust ja ettearvatavust ning vahendite kättesaadavust. 

Alljärgnevalt on leitavad Euroopa Komisjoni uue kemikaalistrateegia dokument ning selle juurde kuuluv lisa.