Euroopa komisjon teatas oma juhenddokumendi vastuvõtmisest Euroopa Liidu ABS-määruse kohta

Pexels

Euroopa komisjon teatas oma juhenddokumendi vastuvõtmisest C(2020)8759 määruse reguleerimisala ja põhikohustuste kohta nr 511/2014 (EL ABS-määrus). Teatises on kaks lisa, mis on saadaval kõigis Euroopa Liidu riikide keeltes ja mis avaldati esmakordselt jaanuaris 2021.

Teatises selgitatakse ajalist, geograafilist ja materiaalset sisu Euroopa Liidu ABS-määruse kohaldamisala kohta ja selgitatakse sellest tulenevaid kohustusi. Lisaks annab teatis täiendava arusaama teadus-ja arendustegevusega seotud nõuete täitmisest kaubanduslikus ja mittekaubanduslikus sektoris.

I teatise lisa annab ülevaate süsteemi rakendamise tingimustest EL ABS-määruses. II lisas esitatakse täiendavad üksikasjad kasutamise kohta teadus-ja arendustegevuses, hõlmates konkreetseid valdkondlike aspekte. Näiteks kosmeetikaga seotud näited peatükkides 9 (tootearendus, töötlemine ja sõnastus) ja 12 (juhtumite register).