Jäätme- ja pakendiseaduse muutmise seaduse kooskõlastamine

Pexels

Keskkonnaministeerium saatis 13. novembril 2019 teistele ministeeriumitele kooskõlastamiseks jäätme- ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Kõnealuses dokumendis on varasematest aruteludest jätkuvalt sees mitmed punktid ja ettepanekud, millega tööstus ei saa kuidagi nõustuda. Need muudatused ei tulene EL vastavatest direktiividest ning on omaalgatusliku iseloomuga. Sellest hoolimata on asjakohased mõjuhinnangud jäetud tegemata ning selline lähenemisviis ei ole aktsepteeritav. 

Jätkame oma seisukohtade ja murede edastamist asjassepuutuvatele ministeeriumitele. Käesolevale artiklile on lisatud peamiste probleemkohtade kokkuvõte ning KeM eelnõu dokumendid.