Ohtlike kemikaalide piirnormide muudatus

pexels

24.12.2022 jõustus muudetud ohtlike kemikaalide määruse piirnormide lisa: vaata SIIT.

Peamise muudatusena eemaldati kvartsi, tridümiidi ja kristobaliidi piirnormid ning asendati need üldise nimetajaga „sissehingatav kristalliline ränidioksiiditolm“. Muudatused on tingitud Euroopa Komisjoni edastatud märgukirjast, kus komisjon leiab, et Eesti õigus ei ole kooskõlas direktiiviga (EL) 2017/2398. Mõjur „sissehingatav kristalliline ränidioksiiditolm“ piirnormiga 0,1 mg/m3 (piirnorm 8 tunni kohta) kehtib edaspidi ühtse piirnormina kõikidele järgmistele erivormidele: α-kvarts, β-kvarts, α-tridümiit, β-tridümiit, α-kristobaliit, β-kristobaliit, keatiit, koesiit, stišoviit ja moganiit.

Samuti täpsustaTI, et aine „räni (räni dioksiid) (peentolm)“ puhul on tegemist ränidioksiidiga, mis esineb amorfses olekus (ei ole kristalliline).

Tehnilise muudatusena eemaldati  piirnormide lisast ained, mis olid nimetatud korduvalt.

Täpsemalt eelnõust: Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ muutmine – EIS