Toimus CLP-määruse VIII lisa koolitus

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit korraldas 3. mail oma liikmetele koolituse, mis käsitles mürgistusteabekeskustele esitatava teabe ühtlustamist EL-tasandil. Koolituse viis läbi EKTLi kemikaali- ja keskkonnanõunik Kärt Kasak.

Üritus toimus AS Tikkurila Koolituskeskuses ning sellest võtsid osa ligi 40 ettevõtete esindajat kõikvõimalikest erinevatest keemiatöstuse sektoritest. Kuivõrd CLP määruse uue VIII lisa rakendumine hakkab puudutama väga laia ettevõtluse valdkonda (nii keemiatööstuses kui väljaspool - kõik ohtlike segude importijad ja allkasutajad), siis oli huvi koolituse vastu väga suur. Teema teeb oluliseks ka asjaolu, et uute rakenduvate nõuete täitmine saab olema tööstusele tõsine väljakutse ning tähtaegadeks valmis jõudmine eeldab tegutsemist juba praegu.

Lisaks on probleemiks, et eestikeelset teavet ja juhendeid on saadaval väga piiratult - sellest johtuvalt avaldame koolituse materjali ka käesoleva artikli lõpus. 

Oma liikmete küsimustele oleme valmis alati vastama ning kindlasti jätkame käesoleva teema käsitlemist Liidu sektorgruppide koosolekutel.