CE positsioon loomkatsete ja alternatiivide kohta Euroopa kodanikualgatuse raames

pexels

Loomkatsete teema on taas Euroopa Liidus päevakorras. Eelkõige võib teema kuumaks minna seetõttu, et täna, 31. augustil 2021 käivitatakse EL-i ja liikmesriikide tasandil valitsusväliste organisatsioonide kampaania Euroopa kodanikualgatuse (ECI) teemal „Säästke julmusevaba kosmeetika. Euroopa ilma loomkatseteta ”.

Lisatud on lühiteade. Selle dokumendi eesmärk ja sisu on järgmised:

1. Teavitada oma liikmeid praegusest olukorrast seoses ELi loomkatsete keeluga, sealhulgas üleeuroopalise Euroopa kodanikualgatuse kampaaniast (vt lk 1–3)

2. Teavitada liikmeid CE -positsioonist selles küsimuses, mille CE direktorite nõukogu võttis vastu 26. augustil 2021 (vt lk 3)

3. Teavitada liikmeid CE välisest kaasamistegevusest (vt lk 3) ja tegevusest riiklikul tasandil (vt lk 4).

4. Pakkuda suhtlusvahendeid, et toetada tegevusi riiklikul tasandil (vt kommunikatsioonimaterjalid lk 4-5)