CLP VIII lisa edasilükkamine

Pexels

Komisjoni talitus lubas avaldada CLP-määruse VIII lisa esimese redaktsiooni enne 2019. aasta lõppu ja lükata VIII lisa rakendamise edasi 1. jaanuarile 2021.

Komisjoni teatel esitavad nad selle muudatuse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu kontrollimiseks „järgmise kahe nädala jooksul“. Komisjoni talitus tunnistas, et tööstus nõuab selle muudatuse avaldamise osas kindlust ja nad kiirendavad oma tööd Euroopa Parlamendile ja Euroopa Nõukogule teatamiseks.

Eeldades, et Euroopa Parlament ja / või Euroopa Nõukogu ei esita vastuväiteid, lõpeb see järelevalveprotsess kaks kuud pärast Komisjoni talituse pakkumise tegemist (st novembri lõpp / detsembri algus). Seetõttu võib reaalselt oodata VIII lisa edasilükkamise ametlikku avaldamist 2019. aasta detsembri esimesel poolel.

Ehkki see eeldatav ajakava on hilisem kui oleks ideaalne, on see Komisjoni talituse otsus märkimisväärne ja tervitatav.