ECHA hiljutised olulised veebinarid

Pexels

Uus ohtlike ainete andmebaas SCIP - prototüübi tutvustus

  • Toimus 17.03.20
  • See veebiseminar kirjeldab SCIP andmebaasi hetkeseisu pärast selle prototüübi lansseerimist veebruaris. Vaatajatele tehakse demo, kuidas luua ja esitada SCIP-teatis.
  • SCIP on jäätmete raamdirektiivi alusel loodud andmebaas, mis sisaldab teavet toodetes või komplekstoodetes sisalduvate probleemsete ainete kohta.
  • Ettevõtted, kes tarnivad ELi turule tooteid, mis sisaldavad kandidaatainete loetelus olevaid väga ohtlikke aineid (SVHC) kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, peavad ECHA-le esitama teabe nende toodete kohta alates 5. jaanuarist 2021.

Õpime tundma uut EL-i kemikaali õigusaktide leidjat

  • Toimus 4.03.20
  • EUCLEF käivitatakse märtsis. See on ECHA uus tasuta teenus, mis asetab Teie käeulatusse 40 erinevat ELi kemikaale käsitlevat õigusakti, võimaldades Teil teada saada, kuidas Teie aineid ELis reguleeritakse ja millised on Teie juriidilised kohustused. EUCLEF-i kaudu on teil juurdepääs palju laiemale seadusandlusele, mis on sujuvalt integreeritud ECHA kemikaalide andmebaasi.
  • Veebinaril tehakse ülevaade sellest, kuidas leidja töötab.

Mürgistusteabekeskustele teabe esitamine

  • Toimus 12.02.20
  • See veebiseminar pakub Teile värskendusi viimastest ja eelseisvatest arengutest, mis on seotud Teie ohtlike segude teavitamisega mürgistuskeskustele. Need hõlmavad muudatusi VIII lisas, ECHA IT-vahendite ja olemasoleva toe täiustusi.

Kõikide veebinaride salvestusi saab vaadata SIIT.