ECHA poolt esitatud olulised piiramise ettepanekud

Pexels

11. jaanuaril 2019 (täiendatud 30.01.19) esitas ECHA ettepanekud piirata järgmiste ainete kasutamist:

  • mikroplast 
  • formaldehüüd ja formaldehüüdi vabastajad 
  • siloksaanid

ECHA on esitanud piiramise ettepaneku mikroplasti osakeste kohta, mis on tahtlikult lisatud segudele, mida kasutavad tarbijad või professionaalsed kasutajad. Kui see piirang vastu võetakse, võib see vähendada ELis keskkonda lastud mikroplastide kogust umbes 400 tuhande tonni võrra 20 aasta jooksul. ECHA on hinnanud tahtlikult lisatud mikroplastide poolt põhjustatud tervise- ja keskkonnariske ning jõudnud järeldusele, et kogu ELis kehtivad piirangud oleksid õigustatud. ECHA hinnangus leiti, et tahtlikult lisatud mikroplastid akumuleeruvad kõige tõenäolisemalt maismaa keskkondades, kuna osakesed kontsentreeruvad reoveesettes, mida kasutatakse sageli väetisena. Mikroplastide püsivus ja kahjulike mõjude või bioakumulatsiooni potentsiaal on murettekitav, kuid võimalikud mõjud inimeste tervisele ei ole siiski veel hästi teada.

ECHA kavandatud piirangud on suunatud tahtlikult lisatud mikroplastidele toodetes, millest nad vältimatult keskkonda satuvad. Mikroplasti määratlus on lai, mis katab väikesed, tavaliselt mikroskoopilised (vähem kui 5 mm) sünteetilised polümeeriosakesed, mis ei allu (bio)degradatsioonile. Reguleerimisala hõlmab mitmesuguseid kasutusalasid mitmesugustes sektorites, sealhulgas kosmeetikatoodetes, detergentides ja hooldustoodetes, värvides ja pinnakattevahendites, ehitusmaterjalides ja ravimites, samuti mitmesugustes põllumajanduses ja aianduses kasutatavates toodetes ning õli- ja gaasisektoris.

ECHA avaldas käesoleva piiramise ettepaneku mikroplastide kohta samaaegselt piiramise ettepanekutega formaldehüüdi ja siloksaanide D4, D5 ja D6 kohta.

Seejuures formaldehüüdi (ja seda eraldavate ainete) piiramise ettepanek käsitleb emissiooni piiramist kõikvõimalikes tarbijale mõeldud toodetes (articles).

ECHA ettepanek: Isikuhooldusvahendeid ja muid tarbijatele / professionaalsetele kasutajatele mõeldud toodeid (nt keemiline puhastus, vahad ja poleerimisvahendid, pesu- ja puhastusvahendid), mille siloksaanide D4 / D5 / D6 sisaldus on > 0,1%, ei tohi turule viia. Lisaks ei tohi turule viia maha pestavaid ja loputatavaid kosmeetikatooteid, mis sisaldavad D6-te > 0,1%.