EKTL esitas riigikogule seisukoha keskkonnatasude seaduse muutmise kohta

Pexels

Eesti Keemiatööstuse Liit kutsub üles keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu 300 SE muudatusi olemasoleval kujul ja mõjuanalüüsideta mitte rakendama.

Kokkuvõttes leiame, KTS muutmise seaduse eelnõu täidab selgelt riigieelarve tulude kasvatamise eesmärki ning teeb seda ettevõtete konkurentsivõime languse hinnaga.

Juhime tähelepanu, et eelnõus puudub tähtaeg, kui kauaks uued tasumäärad kehtima jäävad. Tähtaegasid fikseerimata jättes ei saa me rääkida mitte mingisugusest ettenähtavusest või investeerimiskindlusest.

Keskkonnaeesmärkide ja tasude läbipaistvuse suhtes on esmatähtis, et keskkonnatasu liiguks täies ulatuses sinna piirkonda ja nendele kohalikele omavalitsustele, kus keskkonnahäiring saastena tekib. Täna mittemingisugust sellist plaani ei ole. 

Kui otsustatakse siiski hea õigusloome ja normitehnika eeskirja eirates seaduse jõustamisega edasi liikuda, siis on vajalik seaduseelnõusse kindlasti sisse viia uute keskkonnatasude kehtima jäämise tähtaeg minimaalselt aastani 2035.

Alljärgnevalt lisatud EKTLi pöördumise terviktekst.