Euroopa kestlikkuse standardite õppevõrgustik

Cefic

Õppevõrgustiku esimene seanss Euroopa kestliku arengu aruandlusstandardite teemal: "topeltolulisuse (double materiality)" uurimine
Liituge 20. juunil esimese koolitusega selles õppevõrgustikus, mis on osa Ceficu jätkusuutlikkuse laborist, ürituste sarjast, mis on pühendatud kestlike praktikate ja teadmiste edendamisele.

Euroopa Komisjon teeb ettevõtete jätkusuutlikkuse aruandluse direktiivi (CSRD) kaudu ettepaneku muuta jätkusuutlikkuse aruandluse nõudeid, mis mõjutavad ligi 50 000 ettevõtet Euroopas. Ettevõtted, kelle suhtes kohaldatakse CSRD-d, peavad esitama aruandeid Euroopa jätkusuutlikkuse aruandlusstandardite (ESRS) alusel.
Ceficu kestliku arengu indikaatorite ekspertide võrgustik koos kestliku rahanduse teemade meeskonnaga korraldavad õppevõrgustiku koolitusi, et aidata ettevõtetel ESRS-i aruandlust mõista ja tõlgendada.

1. seanss: "Topeltolulisuse" uurimine
Selle õppevõrgustiku esimene seanss keskendub topeltolulisusele, mis on ESRSi üks element. Ettevõtted peavad läbi viima topeltolulisuse analüüsi, andes aru nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka valitsemisaspektide (ESG) mõju kohta nende tulemuslikkusele ning nende mõju kohta ka ühiskonnale ja keskkonnale.
Seansi eesmärk on aidata ettevõtetel hinnata oma ärimõjude topeltolulisust ja pakkuda praktilisi raamistikke. Oma kogemusi selles vallas jagavad ka keemiatööstusettevõtted.

Registreerimisinfo on meie liikmetele edastatud emaili teel.