Ohutu ja jätkusuutlik disain: taaskasutuse ja kliimaneutraalsete uuenduste taga olev transformatiivne jõud

Pexels

Ohutu ja jätkusuutliku disaini kemikaalide kontseptsiooni saab muuta juhtivaks innovatsiooniliseks lähenemiseks. "See võib kiirendada säästva arengu eesmärkide (SDG), ringluse ja kliimaneutraalsuse saavutamist,“ rõhutas Euroopa Parlamendi liige Maria Spyraki sel teemal korraldatud üritusel, mille korraldasid Euroopa Parlamendi kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse ja säästva arengu rühmadevaheline töörühm ja Cefic. 24. märtsil. "Kaasava ja eduka positsiooni saavutamiseks kemikaalide suhtes tuleb arvesse võtta terviklikku ja mitut sidusrühma hõlmavat lähenemisviisi erinevatele sektoritele ja võtmeisikutele," lisas Spyraki.

Lisaks kinnitati vajadust võtta kasutusele meetmeid, et suurendada investeeringuid ja innovatsioonivõimet ohutute ja disainilahenduselt jätkusuutlike kemikaalide (SSbD) tootmiseks kogu nende olelusringi vältel. Esiteks tuleb kokku leppida kontseptsiooni enda osas, kuna see on lähenemisviis kemikaalide ja materjalide kavandamisele, väljatöötamisele ja kasutamisele, mis keskendub funktsiooni (või teenuse) pakkumisele, vähendades samal ajal kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Lõppkokkuvõttes peaks sellest saama vahend kemikaalide innovatsiooni edendamiseks.

Järgmisena tegi teadusuuringute peadirektoraat tööstusele ettepaneku kasutada tulevaste kemikaalide ja materjalide väljatöötamiseks raamlähenemist. Lisaks projekteerimise juhtpõhimõtetele näeb see lähenemisviis ette 5-etapilist säästlikkuse hindamist:

1. ohupõhine tuvastamine;

2. tööohutus ja töötervishoid;

3. mõju inimeste tervisele ja keskkonnale;

4. keskkonnasäästlikkuse hindamine (Life Cycle Assessment);

5. sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse hindamine.
 

Puuvillakiudude säästev värvimine või spetsiaalse lisandi kasutamine paberitööstuses, mis vähendab tootmisprotsessis energiatarbimist, illustreerib keemiatööstuse jätkusuutliku tootedisaini lahendusi, mida tutvustas Annegret Vester, kestliku arengu juht. Vesteri sõnul on keemiatööstus juba õigel teel jätkusuutliku toote- ja protsessidisainiga, vaja on toetavat raamistikku ning protsesside ühtlustamist kogu väärtusahelas. Turud on praegu liiga suletud pakutavate lahenduste jaoks. Jätkusuutlikku tootekujundust ja -arendust tuleb näha ja juhtida väljaspool Euroopat, sest paljud väärtusahelas olevad tööstused toodavad väljaspool Euroopat.

 

Lisainfo ja terve aruandega saab tutvuda SIIN.