Oluline teave ettevõtjatele, kes kasutavad kreosoodiga töödeldud puitu

Pexels

Prantsusmaa keskkonnaministeerium plaanib esitada piirangu ettepaneku kreosoodi (CAS 8001-58-9 / EC 232-287-5) ja kreosoodipõhiste ainete kasutamise keelamiseks. Sellega seoses viib Prantsusmaa toidu-, keskkonna- ja tööohutusamet (ANSES) läbi küsitluse, et koguda teavet kreosoodiga või kreosoodipõhiste ainetega töödeldud puidu taas- ja teisese kasutamise kohta. Allpool toodud on välja toodud lähemalt küsimustiku eesmärgid:

1. Esmaseks kasutamiseks:
a. Esmaste kasutusviiside kindlaksmääramine, milleks kasutatakse kreosooti või kreosoodipõhiste ainetega töödeldud puitu samal eesmärgil;
b. Iga esmase kasutuse puhul, mis võib viia taaskasutamiseni, teabe kogumine korduvkasutamistavade ja korduskasutatavate aastamahtude kohta;
c. Kõigi nende esmaste kasutusviiside puhul, mis võivad viia taaskasutamiseni, teabe kogumine kreosoodi või kreosoodipõhiste ainetega töödeldud puidu olemasolevate ja teostatavate alternatiivide kohta.
2. Teiseseks kasutamiseks:
a. Esmaste kasutusviiside kindlaksmääramine, milleks kasutatakse kreosooti või kreosoodipõhiste ainetega töödeldud puitu;
b. Teabe kogumine teisese kasutamise tavade ja nende teisese kasutuse jaoks mobiliseeritud töödeldud puidu aastase mahu kohta.
3. Peamiste riiklike turuosaliste (nt raudtee-, telekommunikatsiooni- või elektrivõrguettevõtjad) kindlakstegemine, mis vastutavad esmase kasutuse eest, mille jaoks toimub korduv- ja/või teisese kasutuse kasutamine.
4. Riiklikul/Euroopa tasandil toimuvate konkreetsete kõrvaldamis- või taaskasutusviiside kindlaksmääramine ning peamised turuosalised, kes vastutavad kreosoot- ja kreosoodipõhiste ainetega töödeldud puidu kasutusaja lõppemise eest.

Kutsume üles Eesti ettevõtteid ja teisi sidusrühmi osalema kavandatava piirangu ettepaneku algstaadiumis! Küsimustikule (lisatud allpool) oodatakse vastuseid 20. septembrini 2021. Et Terviseamet saaks Eesti pädeva asutusena olukorraga kursis olla, siis palume ANSES-e kontaktidele vastust saates lisada koopiasse ka biotsiidi kasutajatoe aadress: bpr@terviseamet.ee.