Põlevkivi uudiskiri: aasta parim arendustöö, pliiakude plastjäätmed, panus õiglasse üleminekusse

Pexels

Viimases põlevkivi uudiskirjas räägitakse lähemalt 2021. aasta parimaks valitud arendustööst, mis keskendus põlevkivi ja teiste orgaaniliste materjalide koostöötlemisele ning saadavate produktide omaduste uurimisele – et luua ringmajanduse toel uus kõrge lisandväärtusega tööstusharu. Võiduprojekt pakub uudset lahendust seni vaid põletamisele läinud jääkplastikutest ja nende segudest õli saamiseks põlevkiviga (eelkõige kaubapõlevkiviga) koostöötlemise kaudu tahke soojuskandja protsessis.

Lisaks on pikemalt selgitatud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse ja ettevõtte Ecometal ühisest uuringust, mis kinnitas pliiakude raskeplasti jääkide sobivust pürolüüsiks põlevkiviga ilma et muutuks õli kvaliteet võrreldes põlevkiviõliga. 

Uuringu kokkuvõtteks saab öelda, et akumulaatorite plastjäätmed sobivad hästi koos põlevkiviga pürolüüsimiseks, sest:

  • see suurendab õli ja kerge fraktsiooni koguse saagist;
  • saadud õli on stabiilne;
  • väävli sisaldus õli fraktsioonides väheneb;
  • plastjäätmete lisamisel koospürolüüsi segule ei muutu saadud õli kvaliteet võrreldes põlevkiviõliga.

Samuti on kõrgkoolide juhid ühendanud jõud, et panustada Ida-Virumaa õiglasse üleminekusse. Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorid ja prorektorid ning Virumaa ja Narva kolledžite direktorid kohtusid kahel päeval Ida-Virumaa omavalitsuste juhtide ning ettevõtjatega, et edaspidi võimalikult tõhusalt panustada maakonna õiglase ülemineku kavasse, millega toetatakse Euroopa rohelist kokkulepet.

Pikemalt teemade kohta saab lugeda SIIT.