Sõda jätkub titaandioksiidi EL-i klassifikatsiooni osas

Pexels

Euroopa Komisjoni otsus klassifitseerida titaandioksiid kantserogeeniks tekitab endiselt nii tööstuse kui ka valitsusväliste organisatsioonide (VVO) esindajates tulist vastuseisu.

VVOd leiavad, et tööstus on "hea tehinguga" hakkama saanud, sest ainult pulberkujul sissehingatavad segud on ette nähtud klassifitseerida 2. kategooria kantserogeeniks. Teisalt leiab tööstus, et otsus ei põhine aine olemuslikul ohul ning hoiatab kaugeleulatuvate mõjude eest.

EL-i täidesaatev võim on otsustanud CLP-muudatusettepanekuga edasi liikuda, hoolimata liikmesriikide, aga ka tööstuse sidusrühmade ja valitsusväliste organisatsioonide kriitikast. 

Kahekuune Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolne ettepaneku läbivaatamine algab pärast seda, kui komisjon on määruse eelnõu vastu võtnud. Pressiesindaja sõnul on seda oodata "lähinädalatel".

Eelmisel kuul komisjonile saadetud kirjas nõudsid ligi 300 tööstuse sidusrühma - kellest mõned olid suured rahvusvahelised ettevõtted -, et komisjon viiks oma ettepaneku osas läbi mõjuhinnangu. Komisjon jättis selle rahuldamata, öeldes, et kavandatud meede on järginud ühtlustatud klassifitseerimise tavapäraseid protseduure ja põhineb Echa riskihindamiskomitee (Rac) antud teaduslikel nõuannetel.

18. septembril REACH-i ja CLP-määruse (Caracal) pädevate asutuste kohtumisel toetasid pooled EL-i liikmesriigid määruse eelnõud, samal ajal kui teine ​​pool ühe vaatleja sõnul ütles, et nad "suudaksid sellega elada". 

CLP-määruse muudatus avaldatakse ja see jõustub, kui parlament ega nõukogu ei esita vastuväiteid. Ühtlustatud klassifikatsioon hakkab kehtima 18 kuud hiljem, kui uus harmoneeritud klassifikatsioon saab loetletud CLP VI lisas.

Titaandioksiidi kasutatakse laialdaselt peamiselt värvides, pinnakatetes, trükivärvides ja plastides, aga ka kosmeetikas, toidus ja loomasöödas, tekstiiltoodetes, kummis ja farmaatsiatoodetes.

Loe täpsemalt siseveebist.

 

Allikad: ChemicalWatch ja ECHA