Keemiatööstus Euroopas

Keemiatööstust  Euroopa Liidus iseloomustavad järgmised arvud:

  • Ettevõtete arv  28329
  • Käive   507 miljardit €
  • Kapitalikulud  21,7 miljardit €
  • Hõivatute arv  1 140000
  • Investeeringud teadusarendusse  9,1 miljardit €

Kemikaalide müük jõudis 2016. aastal 597 miljardiehk 17,8% -ni  maailma toodangust.  Hiina kemikaalide tootmine tegi hüppe ülemaailmse müügi edetabelis 1,331 triljoni  € -ga. 2016. a oli 30-ne  suurima keemiat tootva riigi müük kokku 3,066 triljoni eurot. Kolmekümnest suurimast kemikaale tootvast riigist 12 asuvad Aasias. Nende 1,916 triljoni €  müük moodustas 57 % maailma kemikaalide müügist. Vt lisatud pilt.

Chemical industry overview

2030. aastaks peaks maailmas kemikaalide müük jõudma 6,3 triljoni  dollarini. Kuid ELi keemiatööstus on jäämas kolmandale kohale peale Hiina (omab 44% maailmatoodangust) ja USA-d.

Euroopa keemiatööstus on pühendunud oma toodete ohutule kasutamisele ning  teisalt oma tehaste ja tootmisprotsesside kõrge ohutusetaseme saavutamisele. See kõik on vajalik inimeste ja keskkonna kaitsmiseks võimalike kahjude eest. Samas on  Euroopa Liidu keemiatööstus  kaotamas oma konkurentsivõimet. Sellisele järeldusele tuli 2014. aastal CEFIC * tellitud  ja Oxford Economicsi poolt läbiviidud uuring. Kõige  muu hulgas tehakse etteheiteid  kõrgete energiahindade, valuutakursi suurenemise, tööjõukulude suurenemise ning regulatiivse- ja maksukoormuse kohta. Oxford Economics leidis, et teadus- ja arendustegevuse intensiivsus, energiahinnad ja vahetuskursid on need faktorid, mis kujundasid tugevalt EL keemiatööstuse konkurentsivõimet.

Euroopa keemiatööstus on innovaatiline sektor. Keemia on „võtmeks“ paljudes „võtmetehnoloogiate“ valdkondades.  Innovaatiline keemia aitab Euroopal täita tänapäeva väljakutseid ja luua parimat tulevikku.

* The European Chemical Industry Council

Suur osa selles ülevaates kasutatud andmeid tuleneb CEFIC (Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique, The European Chemical Industry Council)  ja ICCA American Chemical Council poolt avaldatud töödest