Visioon ja Missioon

Meie visiooniks on säästvale arengule pühendunud jätkusuutlik Eesti keemiatööstus, mis:
 
  • toodab ja kasutab kemikaale viisidel, mis minimiseerivad olulisi kahjulikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale;
  • saavutab ühiskonna usalduse keemia, keemiatoodete ja -tööstuse vastu;

sest keemia tagab inimestele elu kvaliteedi ning arenenud ja ekspordile suunatud keemiatööstus on riigi majanduse edukuse aluseks.

 

Meie missiooniks on olla keemiaga tegelevate ettevõtete tugistruktuur oma liikmete ühiste huvide esindamisel:

  • läbi üleskerkivate probleemide edastamise valitsusele ja avalikkusele;
  • kemikaali- ja keskkonnaohutuse pädevuse parendamisel läbi seadusloome, koolituste ning informatsiooni vahendamise;

tõstmaks Eesti keemiatööstuse ja -toodete konkurentsivõimet ning efektiivsust.

 
aise kcfk EE 320x50 mobile estonian