CEFICu avaldus peagi loodava uue Euroopa hindamisraamistiku jaoks

Pexels

CEFICu avaldus Euroopa Komisjoni soovituse avaldamise kohta, millega luuakse Euroopa hindamisraamistik ohutute ja jätkusuutlike kemikaalide ja materjalide jaoks

  • Raamistik paneb suurt rõhku ohutuse hindamisele. Sama oluliste muude aspektide, nagu ringmajandus, laiem jätkusuutlikkus või sotsiaalmajanduslikud kaalutlused, juhised ei ole aga veel täielikult välja töötatud.
  • Ainete piir-/välistamiskriteeriumide kontseptsiooni juurutamise asemel oleks nüansirikkam ja innovatsioonisõbralikum lähenemisviis kasutada punktisüsteemi, et tõsta esile innovatsiooni täiustusi ja märgistada edasisi arendusvajadusi. Sellises punktisüsteemis saab seejärel kajastada kemikaali või materjali kasutuse erinevust.
  • Ettevõtted peavad selle raamistiku järgimisel genereerima palju uusi andmeid. Ühest küljest on see positiivne areng, kuna see aitab innovatsiooniprotsessi kiirendamiseks välja töötada palju FAIR-i (leitavaid, juurdepääsetavaid, koostalitlusvõimelisi ja korduvkasutatavaid) andmeid. Teisest küljest lisab see ettevõtetele, sealhulgas VKEdele, täiendavad aruandlusnõuded, mis nõuavad lisaressursse ja -võimsust.

Allikas: Cefic statement on the publication of the European Commission’s recommendation establishing a European assessment framework for ‘safe and sustainable by design’ chemicals and materials