CEFICu kommetaarid: Komisjoni ettepanek CLP ja delegeeritud seaduse läbivaatamiseks

Pexels

CEFIC kommenteeris  Euroopa Komisjoni delegeeritud seaduse avaldamist ELi klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määruse (CLP) alusel, on Cefic teinud järgmise avalduse:

Uute ohuklasside kehtestamine CLP-määruse alusel ilma ÜRO GHS-i raamistikku esmalt muutmata on nagu vankri panemine hobuse ette.

ELi jaoks on käest lastud võimalus suurendada usaldust rahvusvahelise klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi vastu. Selline ELi raamistiku potentsiaalselt püsiv kõrvalekaldumine ülemaailmsetest eeskirjadest võib viia ülemaailmsel tasandil eraldatud klassifitseerimis- ja märgistamissüsteemini. Mitmed teised riigid ja ühendused on juba väljendanud muret selle ELi-välise liikumise mõju pärast.

Selles delegeeritud õigusakti eelnõus kavandatavad muudatused on enamat kui tehniline küsimus. Neil on kaugeleulatuvad tagajärjed kemikaalide kasutamisele paljudes väärtusahelates, alates taimekaitsevahenditest kuni kosmeetikatoodeteni. Ainetele uute ohuklasside määramine käivitab REACH-määruse alusel automaatsed piirangud ja keelud riskijuhtimise üldise lähenemisviisi tulevase laiendamise tõttu, samuti tootealaste õigusaktide alusel. Kõigi nende keeldude võimalikku mõju pärast uute CLP-klassifikatsioonide kasutuselevõttu ei ole täielikult uuritud.

Lisaks kehtestatakse delegeeritud seadusega uued ohuklassid keeruliste näitajate jaoks, nagu endokriinne häire ja liikuvus

Kahjuks peab Euroopa Kemikaaliagentuur (ECHA) veel välja töötama selgituse selle kohta, kuidas kasutada teaduslikke tõendeid ainete klassifitseerimiseks mõne nimetatud näitaja puhul. Näiteks liikuvuse puhul, kui on saadaval täpsustatud teadusteave, mis kajastab kemikaali  käitumist keskkonnas, peaks see klassifitseerimisprotsessis alluma sõelumisteabe. Endokriinsüsteemi häirete valdkonnas kutsume kõiki osapooli üles tegema koostööd, et vähendada loomkatseid, kasutades uusimaid teadusuuringuid, et rakendada kemikaalide endokriinsüsteemi kahjustavate omaduste hindamisel otstarbekohaseid uusi hindamismeetodeid (NAM). Seetõttu on juhiste selge ja õigeaegne väljatöötamine ülioluline, et aidata ettevõtetel oma tooteid ümber klassifitseerida ja märgistada.

Allikas: Proposal for a revision of the Regulation on classification, labelling and packaging of chemicals (CLP) 

Teised teemakohased materjalid:
1) Delegated Regulation amending Regulation 1272/2008 as regards hazard classes and criteria for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures2) Questions and Answers: revision of the Regulation on classification, labelling and packaging of chemicals