Eesti Keemiatööstuse Liit valis uue juhatuse

EKTL

Eelmisel reedel ehk 11. septembril valiti Eesti Keemiatööstuse Liidu (EKTL) üldkoosolekul uus 11-liikmeline juhatus. Juhatuse volitused kestavad 2023. aastani ning see jätkab tegutsemist taasvalitud Meelis Eldermanni eestvedamisel.

„Eesti keemiatööstusel seisavad ees elutähtsad väljakutsed. Suurim neist on seotud Euroopa Liidu eesmärgiga saada süsinikuneutraalseks aastaks 2050. Elluviidava roheleppega sätestatakse liikmesriikidele täiesti uus paradigma, milles majanduskasv seotakse lahti fossiilse energia kasutamisel tekkivatest heitmetest. Selle ambitsiooniga kaasa minnes peame ära kasutama kõiki avanevaid võimalusi, säilitades seejuures keemiatööstuse eripära,“ sõnas liidu juhatuse esimees Meelis Eldermann.

EKTL-i prioriteedid ja edasised tegevused on rohepöördega otseselt seotud:  kliimaambitsioonid aastateks 2030-2050, säästev areng, s.h. ringmajandus, kemikaalide jätkusuutlikkuse strateegia ning tarbijate õiguste suurendamise teabe. Septembrist esindab  EKTL Ida-Virumaa keemiatööstuse ettevõtete klastrit Ida-Virumaa Õiglase ülemineku protsessi juhtkomisjonis.

Eesti Keemiatööstuse Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uue juhatuse koosseisu: Andres Oltjer (ChemiPharm AS), Andri Avila (Eesti Energia AS), Raivo Vasnu (NPM Silmet OÜ), Liina Kikas (Estko AS), Margus Lopp (Tallinna Tehnikaülikool), Meelis Eldermann( Viru Keemia Grupp AS), Peeter Tohver (Krimelte OÜ), Hannes Reinula (Eastman Specialties OÜ), Taavi Puusepp (Nitrofert AS), Artur Telling (Tikkurila Eesti AS), Heivo Viinalass (Telko Estonia OÜ).

Taustainfo: Eesti Keemiatööstuse Liit on keemiatööstuse ettevõtteid ühendav mittetulundusühing, mis loodi 1991. aastal. EKTL-i põhieesmärgiks on Eesti keemiatööstuse arendamine, efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse ja ohutuse tõstmine. Hetkel kuulub EKTL-i 55 liiget 10 erinevast tegevusvaldkonnast.